KRS247.no

Henter værvarsel...

Sier ja til mobbebøter

Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn støtter forslaget om at det skal bli lettere å bøtelegge kommuner som svikter i mobbesaker.

– Hvis det er sanksjoner som dette som må til for at kommunene virkelig skal gripe fatt i mobbing på en skole, så har jeg ingenting mot det, sier Grundekjøn til VG. Ordføreren understreker overfor avisen at sakene må løses, før de kommer så langt.

Forslaget kommer fra det regjeringsoppnevnte Djupedal-utvalget. Utvalget foreslår at et utvidet Barneombud håndhever en oppreisningsordning dersom skolen ikke har gjort nok for å forebygge, avdekke eller håndtere mobbing.

I tillegg gis Barneombudet myndighet til å gi kommuner og fylkeskommuner bøter dersom de ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser og mobbing og sørge for at eleven får et trygt psykososialt skolemiljø i etterkant.