KRS247.no

Henter værvarsel...

Roser bystyrets trasévalg

Lufthavnsjef ved Kjevik Lufthavn, Thomas Langeland, mener politikerne i bystyret i Kristiansand tok rett beslutning når ny veitrasé ut til flyplassen skulle vedtas.

– Bystyret har fattet et fremtidsrettet vedtak. Vedtaket er gjort i henhold til den anbefaling vegvesenet har kommet med, og Avinor er godt fornøyd med vedtaket, forteller lufthavnsjefen til Radio Sør.

Bystyret vedtok i går at ny fremtidig vei til Kjevik skal bygges med bro over Tofdalselva og anlegges sør for dagens rullebane. Harald Sødals (KrF) motforslag om å legge veien under flystripen, høstet lite støtte. Forslaget fra Sødal ville medført stengning av lufthavnen i mange måneder, mens tunnelen ble bygget.

– Jeg reagerer på at man ikke tør stanse flytrafikken i to til tre måneder, for å få til den optimale løsningen. Vi burde ta den belastningen en stengning av Kjevik medfører nå, for å legge forholdene best mulig til rette for kommende generasjoner, sier Sødal til KRS247.

Langeland på sin side roser bystyrets beslutning.

– Dette har vi sett på i mange runder, og vi har også kommentert dette tidligere. For oss er dette en helt uaktuell løsning.

Kun fem av representantene stemte for Sødals alternativ. Det store flertallet gikk for rådmannens innstillig, kalt C6D. Dagens vedtak innebærer at ny vei til Kjevik vil gå fra Timenes i tunnel gjennom Moneheia, deretter på bro over Tofdalselva og rundt den sørlige enden av rullebanen.