KRS247.no

Henter værvarsel...

Fortviler over rådmannens nei til tiggerprosjekt

Rådmannen anbefaler Kristiansand å si nei til et prosjekt der målet er å gi tiggere i Kristiansand kompetanse som kan brukes til å skaffe seg jobb i eget hjemland. Årsaken er at prosjektet beveger seg inn i et utfordrende juridisk landskap. Dag Vige fra Venstre er svært skuffet over at ordninger i samfunnet motvirker mulighetene til å bidra overfor tiggernes situasjon.

Det var i juni i fjor at Vige lanserte saken i en interpellasjon til ordføreren, med tittelen fra «tiggerkopp til skrujern». Her spurte han om ordføreren kunne tenke seg at Kristiansand kommune undersøkte muligheten for å få til finansiering av et prosjekt rettet mot tiggere i Kristiansand. Målet skulle være at tiggere ble tilbudt et enkelt kompetansebyggende løp med mål om at de reiser hjem for å tjene til livsopphold i eget land. Han viste samtidig til at det er mange som ønsker at tiggerne i byen skulle finne en annen måte å skaffe seg midler til livsopphold på, enn å måtte tigge.

I samme bystyremøte vedtok politikerne å oversende følgende forslag til administrasjonen: «Det vurderes om det er grunnlag for å søke om ekstern finansiering til et prosjekt der målet er å gi tiggere i Kristiansand kompetanse som kan brukes til å skaffe seg jobb i eget hjemland.»

Nå har administrasjonen med rådmannen i spissen konkludert i saken. Anbefalingen er å ikke prioritere prosjektet videre. Dette begrunnes blant annet ved at tiggere som er omfattet av interpellasjonen er EØS borgere og dermed  faller prosjektet innenfor et juridisk landskap som er utfordrende med tanke på internasjonal rett, velferd og arbeidsmarked.

Forslaget om arbeidstrening og lønn vil blant annet øke kommunens utgifter for ei gruppe som kommunen etter gjeldende lov ikke har forpliktelser for. Videre vil tiltak i regi av det offentlige som utløser økonomiske ytelser eller lønn påvirke oppholdsretten, skriver rådmannen i sin innstilling.

– Dette var ikke ventet, jeg er fortvilet, sier forslagsstiller Dag Vige til KRS247 før han utdyper:

– Jeg fikk antydninger om hvordan regelverket var for noen dager siden, og jeg er svært skuffet over at systemet hindrer oss i å gjøre noe konstruktivt for tiggerne i byen.

Vige innser at saken tas til orientering i formannskapet i morgen, der rådmannens innstilling legges til grunn.

– Akter du å forfølge saken videre i en eller annen form?

– Denne saken vil aldri hvile, men akkurat nå vet jeg ikke hvordan jeg skal gripe dette an, avslutter en svært skuffet Vige.