KRS247.no

Henter værvarsel...

Radio Sør fikk investeringsstøtte til DAB

Radio Sør fortsetter på FM, men satser samtidig på DAB. Kanalen ble nylig tildelt anleggskonsesjon for DAB i Vest-Agder, og vil parallelt med FM også satse på å bygge ut DAB. I første omgang i Stor-Kristiansand. I forbindelse med det har radioen fått investeringstilskudd fra Medietilsynet på hele 756.000,- kroner.

– Dette tilskuddet gjør det mulig for Radio Sør å investere i DAB, uten at vi tar oss vann over hodet, sier styreleder i Radio Sør, Tore Mydland. Uten dette tilskuddet hadde investeringen vært for høy til at vi ville satt i gang på et så tidlig stadium. Nå har vi fått dekket inn en stor andel av de nødvendige investeringene, og risikoen er vesentlig lavere. Vi vil derfor gå i gang med utbygging i løpet av høsten.

– Konsesjonen for DAB er gjeldende fra 1. januar 2017, men siden Radio Sør også har blitt tildelt prøvekonsesjon, planlegger vi å starte opp allerede i høst, fortsetter Mydland.

Styreleder, Tore Mydland

Styreleder, Tore Mydland

Stor-Kristiansand første skritt

I første omgang er det Stor-Kristiansand (Kristiansand, samt deler av Søgne, Songdalen og Vennesla) som vil få et lokalt DAB-nett. I neste omgang er det Mandal som er planlagt utviklet.

– Vi velger å starte med det som er primærområdet vårt, Kristiansand. Det er også der det er kommersielt ansvarlig i dag, sier Mydland.  Det er også i denne første fasen de største investeringene ligger. Med totalkostnader på omkring 900.000 kr for den første delen av etableringen, er det mottatte investeringstilskuddet særdeles kjærkomment.

Alle gode ting er tre

I løpet av 2017 slukkes gradvis det nasjonale FM-nettet. De nasjonale aktørene har gjort sitt beste for å skape et inntrykk av at FM legges dødt, men dette er ikke tilfelle. De fleste lokalradioene vil fortsette å sende på FM, Radio Sør inkludert. Derfor vil kanalen være til stede både på FM, DAB og som Internettradio.

Søker etter investor

Radio Sør er inne i en omstrukturering, også på eiersiden. En av medeierne døde brått i vår, og andre ønsker dermed også å trekke seg ut, av personlige årsaker. Kontinuiteten er ivaretatt, men radioen er likevel på jakt etter en ny investor og «lekekamerat».

– Vi ønsker å knytte til oss en investor som har tro på radio som medium, som har markedskompetanse og som vil være med på å etablere DAB i Vest-Agder, sammen med oss, avslutter styreleder Mydland.