KRS247.no

Henter værvarsel...

Ny strømkabel til Danmark tatt i bruk

Skagerrak 4 som er den fjerde kraftforbindelsen mellom Norge og Danmark ble satt i drift i dag. Norge kan importere vindkraft fra danske vindmøller når det blåser mye, og norsk vannkraft kan lyse opp danske hus når det er vindstille.

Kabelen har en overføringskapasitet på 700 megawatt og 500 kilovolt spenning. Dette styrker strømforsyningen og bidrar til bedre utnyttelse av fornybar energi.

Tidligere i høst ble også oppgraderingen av sentralnettet mellom Kristiansand stasjon i Vennesla og Rød stasjon i Skien ferdigstilt.

ArveStrandem_14

– De nye anleggene bidrar til sammen til en sikrere strømforsyning og til bedre muligheter til å utnytte den fornybare energien som blir produsert både i Norge og Danmark, sier prosjektleder for Skagerrak 4, Arve Strandem i Statnett (bildet).

Den nye forbindelsen til Danmark gir også Norge økte importmuligheter i tørre år. Et styrket innenlands nett med nye transformatoranlegg gir bedre forsyningssikkerhet for forbrukere og legger til rette for næringsutvikling.

Skagerrak 4 er en likestrømsforbindelse. I tillegg til likestrømskabler i sjø og i bakken mellom Kristiansand stasjon og Tjele i Danmark, består prosjektet også av to strømretteranlegg som kobler kabelen sammen med de innenlandske vekselstrømnettene.