KRS247.no

Henter værvarsel...

Nedgang i trygdesvindel i Vest-Agder

33 personer ble i 2014 anmeldt til politiet for trygdesvindel i Vest-Agder. Det viser en statistikk som NAV la frem i dag. Disse sakene utgjør et beløp i underkant av 6,2 millioner kroner.

Både antall anmeldte personer og beløpsstørrelsen er lavere enn i 2013, da 60 personer ble anmeldt for å ha svindlet nesten 9,7 millioner kroner.

På landsbasis anmeldte NAV  i 2014 trygdesvindel for 271 millioner kroner. Aldri før har NAV anmeldt svindel i denne størrelsen i løpet av ett år.

De fleste er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger. Til sammen har NAV anmeldt 991 personer for å ha svindlet 200 millioner kroner.  Av disse har 813 personer vært i arbeid uten å melde i fra til NAV. I tillegg har NAV anmeldt flere for å ha oppholdt seg i utlandet med disse stønadene.

– De som velger å gi uriktig informasjon løper en stor risiko for å bli avslørt. Vi har gode metoder og fra og med 2015 blir mulighetene for å avdekke svindel enda bedre. Alle arbeidsgivere vil nå levere inn månedlige inntektsopplysninger til Skatteetaten. Det får vi tilgang til i vårt kontrollarbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding

De største sakene dreier seg om svart arbeid. Av 15 anmeldte saker på over én million kroner, gjelder ni saker svart arbeid. Bare fra NAV har disse ni svindlet til seg mer enn 13 millioner kroner.