KRS247.no

Henter værvarsel...

Nå må du også sortere plast

Fra og med neste uke vil du bli nødt for å kildesortere enda mer. Sammen med den ordinære tømmingen vil renovasjonsselskapet henge på en krok med en plastsekk som du skal bruke til å sortere emballasje og annen type plast.

– Vi vil jo gjerne at folk skal kildesortere slik at vi kan materialgjenvinne og hente ut ressursene som finnes i avfallet vårt, og bruke det til noe annet enn at det bare går til forbrenning. Der får du fjernvarme og energiproduksjon, men er enda bedre å materialgjenvinne det, forteller avdelingsleder for kunde og innsamling, Elisabeth A. Helle hos Avfall Sør til KRS247.

Ordningen med innsamling av plast ble prøvd ut på Flekkerøy i 2015 og ga resultater og i fjor ble det samlet inn rundt 4 kg avfall per innbygger i Kristiansandsregionen gjennom plastinnsamling på returpunkter. Det tallet håper Helle vil doble seg nå som returordningen flytter hjem til folk.

– Men vi ser jo kommuner som får inn både 12 og 13 kg per innbygger per år, så dette vil jo gi store resultater både i mengde, men ikke minst i kvalitet. Fordi vi ser at det blir mye bedre kvalitet på det folk sorterer og har hjemme i forhold til det en leverer i sånne fellesløsninger som returpunktene har vært, sier avdelingslederen.

Plastsekken har en kapasitet på 240 liter og vil bli hentet samtidig med den grønne dunken som er for papir og papp.

Hør mer her.