KRS247.no

Henter værvarsel...

– Nå har de som mobbes et sted å henvende seg!

– De siste dagene har vi vært svært utålmodige etter å komme i gang. Nå får endelig de som mobbes et sted å henvende seg. Det sier Andreas Eidem, leder for det nye landsdekkende chattetilbudet Snakk om Mobbing som nå formelt starter opp. Tilbudet er det første av sitt slag i Norge.

– Det er på tide, sier han med ettertrykk.

– Det er så mange som sliter. Prognosene viser at opp mot 60.000 barn og unge mobbes jevnlig. Det sier seg selv hvilken smerte og hvor mye vondt disse opplever, slår Eidem fast.

Snakk om Mobbing er et tilbud for å nå flest mulig av disse. For faktum er at mange av dem som mobbes aldri forteller noen om hva de utsettes for! Ofte lar barnet være å fortelle foreldre, søsken, lærere, fritidsledere eller andre barnet er i kontakt med om hvilken hverdag de faktisk har.

– I dag er dagen vi endelig kan starte å hjelpe så mange som mulig av dem som sliter, sier Arvid Solheim, daglig leder ved Blå Kors Kristiansand og som i denne sammenhengen representerer Blå Kors Norge.

Et lavterskeltilbud
– Det er fordi det er skambelagt, fordi mange som mobbes tror det er deres egen feil. Det er IKKE korrekt! Det er aldri den som mobber som har ansvaret. Ansvaret for at en gutt eller ei jente mobbes, er utelukkende mobberens, sier Solheim.

Jørgen Kristiansen, varaordføreren i Kristiansand som representerer KrF, er full av lovord om det nye tilbudet som Blå Kors nå starter opp.

– Vi vet at det er mange unge som mobbes. Hver eneste en som mobbes er en for mange. Jeg håper virkelig at de barn og unge som opplever mobbing tar kontakt og får hjelp, sier Kristiansen.

Snakk om Mobbing er en landsdekkende lavterskeltilbud, en chattetjeneste i regi av Blå Kors Norge for å nå de mange som blir mobbet, men som ikke har noen å fortelle det hele til. Tilbudet driftes hos Blå Kors Kristiansand. Fra nyoppussede, men nøkterne lokaler i Posebyen i Kristiansand, sitter et team med godt utdannet personell som har de nødvendige erfaringen til å kunne håndtere henvendelsene som måtte komme fra barn og unge.

Selv er Eidem utdannet innen psykologi, idrettsvitenskap og ledelse. Han han har flere års arbeidserfaring fra psykiatrisk avdeling ved Sørlandet Sykehus. De siste årene har han jobbet som konsulent; i klinikksjefens stab og innen satsningsområdet «Tidlig Intervensjon ved Psykose» (TIPS).

Store mørketall
Blå Kors har brukt lang tid for å sikre at innholdet i tilbudet blir så bra som mulig. Det er blitt samarbeidet nært med en rekke fagmiljøer. Også flere barn og unge er blitt spurt til råds om både innhold og profil.

– Vi har samarbeidet nært med flere instanser underveis i prosessen, sier Kirsten Rypestøl, prosjektleder, og dem som for fire år siden startet arbeidet med å få Snakk om Mobbing realisert.

Hun forteller at Gro Anita Kåsa Poulsen og Karl Erik Andersen fra ABUP, Avdeling for barn og unges psykiske helse, samt 1. amanuensis Ingrid Lund er blant dem som har bidradd mye. Også helsesøster Marianne L. Bujordet og Per Arne Lidbom som er psykologspesialist og forsker ved Familie- og ungdomsteamet, Kristiansand, og arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), har vært sentrale.
– Lund har forsket i kjølevannet av den store undersøkelsen om barnehage og mobbing, og vi har sammen en intensjon om at hun også forsker på de erfaringer vi gjør og den informasjon som vi blir oss presentert, sier Rypestøl.

– Omfanget er stort
– Blå Kors står for 50 prosent av rusbehandlingen i Norge. Vi vet at mange av dem som ruser seg har en mobbehistorikk med seg i bagasjen. I tillegg til den som sliter med rus, påvirkes også barn, øvrig familie og arbeidsgiver. For oss handler det om å få ned terskelen for å melde fra, til en chattetjeneste, ikke telefon eller mail, men chat, hvor de som tar kontakt er garantert hundre prosent anonymitet, sier Solheim.

Noe av det som har overrasket ham, er hvor stort omfang mobbingen har.

– Det er nok langt flere som mobbs enn det vi tror. Det er store mørketall ute og går. Vi vet gjennom flere studier at mobbing kan gi psykiske lidelser som resultat. Mobbing påvirker hele livet, hva som skjer på skole og fritid. Livslyst og overskudd blir forringet, sier han.

Snakk om Mobbing skal være der barn og unge er. Basert på tilbakemelding fra barn og unge selv, har Blå Kors bevisst valgt chat som kommunikasjonsform.