KRS247.no

Henter værvarsel...

Mer levende og attraktivt sentrum

Songdalen kommune ønsker mer liv og røre i Nodeland sentrum og områdene omkring. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen støtter en slik målsetning.

Det skriver Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding. Hovedutvalget mener planprogrammet tar tak i flere relevante og viktige problemstillinger for en positiv utvikling av Nodeland sentrum.

Songdalen kommune har startet opp arbeid med å utarbeide en områdeplan for Nodeland sentrum, boligområdet på Skinnarsmoen, Spjotneset og et industriområde nord for sentrum. I tillegg skal området langs vestsiden av Songdalselva også inkluderes i planene.

Formålet med planarbeidet er blant annet å skape et tettere og mer levende sentrum som er mer attraktivt for alle.

– Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i fylkeskommunen gjorde det i dag klart at fylkeskommunen støtter en slik målsetning. Hovedutvalget mener planprogrammet gjennomgående tar tak i relevante og viktige problemstillinger for en positiv utvikling av Nodeland sentrum, skriver utvalget i pressemeldingen.

Det legges opp til at planene skal legges klare til såkalt offentlig ettersyn før sommeren i år.