KRS247.no

Henter værvarsel...
Foto: Aud Kathrine Danielsen

Markant økning i søkere uten lærlingsplass

I Kristiansand er det 308 kvalifiserte søkere som står uten lærlingplass. Det er en betraktelig økning fra tidligere år.

Fagopplæringssjef i fylkeskommunen, Kai Tore Flottorp, mener offentlig sektor må ta større ansvar overfor lærlingene nå som blant annet oljenæringen og byggnæringen opplever nedgang. Per dags dato tar kommunen inn 110 lærlinger. Det antallet bør økes, mener han.

Kai Tore Flottorp mener kommunen og det offentlige må ta større ansvar for å gi flere lærlingplasser.  (Foto: Jacob Sundblom Nygaard)

Kai Tore Flottorp mener kommunen og det offentlige må ta større ansvar for å gi flere lærlingplasser.
(Foto: Jacob Sundblom Nygaard)

Hovedsakelig kommer denne utviklingen som en ringvirkning av nedgangen i olje- og gassnæringen. Med større arbeidsledighet følger også færre lærlingplasser.

– I oljerelaterte fag har det vært en stor konjunkturnedgang. Derfor blir mange lærlingplasser borte fra privat sektor. Også byggfag har opplevd nedgang, sier Flottorp, og legger til:

– I den forbindelsen må alle ta et ekstra ansvar. Vi har jobbet med å få offentlig og kommunal sektor til å ta en større del av det samfunnsansvaret det faktisk er å ha lærlinger.

Fylkeskommunen har en skriftlig samarbeidsavtale med alle kommunene i fylket som tilsier at tre promille av befolkningen skal være lærlinger.

Kristiansand kommune kommer ikke godt ut i forhold til hva som er nedfelt i avtalen med fylkeskommune.

– I Kristiansand, med omtrent 98.000 innbyggere, så vil det tilsvare ca 270 lærlinger. Når faktum er at man ligger på om lag 115, så er det et stort gap, sier fagopplæringssjefen.

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF) | Foto: Pål Lomeland

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF) | Foto: Pål Lomeland

Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti vil ikke svartmale ikke situasjonen. Likevel ser han at ting kan gjøres for å få flere lærlinger i jobb.

– Overordnet er det naturligvis et mål om at alle som vil, også skal få lærlingplass, sier Kristiansen, og følger opp:

– Jeg synes 110 lærlinger, som vi har i dag, tross alt er et betraktelig antall. Jeg skulle likevel gjerne sett at tallet var høyere og det er nok også tverrpolitisk enighet om å ha så mange lærlingplasser som mulig. Det er ikke viljen det står på. Men det dukker jo også opp et kostnadsspørsmål, sier han.

– Er det fort gjort at lærlinger blir sett på som et utgiftpost, og ikke en investering?

– I utgangspunktet kan man så klart se på lærlinger som en utgiftspost. Da er det viktig å heller se på lærlinger som en investering og framtidig ressurs.

I høst vil muligens lærling-diskusjonen komme opp i budsjettbehandlingen.

– I budsjettbehandlingen vil det kanskje være naturlig å ta opp dette temaet, sier Jørgen Kristiansen uten å belyse problemstillingen ytterligere.