KRS247.no

Henter værvarsel...

Må betale erstatning i mobbesak

Kristiansand kommune er i Kristiansand tingrett dømt til å betale erstatning mot en tidligere elev i henhold til skadeerstatningsloven. Saken var i retten for to uker siden.

– Gjennom dokumentasjonen og i rettsaken har det kommet fram at den tidligere eleven har hatt det vanskelig og opplevd situasjoner på skolen som ikke burde skjedd. Dette beklager kommunen, sier oppvekstdirektør, Svein Ove Ueland overfor kommunens nettside.

Han vil nå gå igjennom dommen som ble mottatt torsdag.

Det påpekes i dommen at det ikke nødvendigvis er begått feil av den enkelte ansatte, men at det systematiske arbeidet for å avdekke, gripe inn og dokumentere at det ble satt inn hensiktsmessige tiltak for å gi eleven et forsvarlig læringsmiljø ikke har vært tilstrekkelig fra kommunens side.

Kristiansand kommune har foreløpig ikke tatt stilling til om de ønsker å anke dommen til lagmannsretten.