KRS247.no

Henter værvarsel...

Luftkvaliteten i Kristiansand er ikke ulovlig

Norsk Institutt for Luftforskning, NILU, har gjort en feil i sin rapport. Det mener både Kristiansand kommune og Glencore. TV2 meldte fredag at Kristiansand var en av byene i Norge med helsefarlig luftkvalitet, med basis i samme rapport.

Dette er altså ikke riktig, og kommunen og Glencore nikkelverk vet hvorfor.

Alena Bohackova. FOTO: Svein Tybakken, Kristiansand kommunes nettsider

Alena Bohackova. FOTO: Svein Tybakken, Kristiansand kommunes nettsider

– NILU har brukt feil verdi i sin rapport. Det er to verdier som brukes. Den ene er målsetningsverdien, den andre er grenseverdien, forteller rådgiver i Kristiansand kommune, Alena Bohackova, til KRS247.no.

– Målsetningsverdien for nikkel er ikke basert på en helsemessig  risikovurdering, men er etter nikkelindustriens vurdering en fornuftig grense for å sikre en god margin til evt helseeffekter,  sier Hege Stubberud, HSE manager ved Glencore, i en kommentar til kommunen.

Målsetningsverdi kontra grenseverdi

TV2s reportasje tok utgangspunkt i NILUs rapport om luftkvaliteten i flere norske bykommuner. Der kom Kristiansand dårlig ut i kategorien «Tungmetaller». NILU meldte at mengden nikkel i luften var over grenseverdien, men dette viser seg å ikke stemme. Rapporten tok utgangspunkt i målsetningsverdien, som ligger betydelig lavere enn grenseverdien.

– Vi har altså ingen grunn til å tro at man kan ha negative helseeffekter ved de nivåene som er målt utenfor Nikkelverket, sier HSE manager Hege Stubberud videre i kommentaren.

Hør intervju med Alena Bohackova i kommunen her.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/191768493″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]

Her er hele kommentaren fra Glencore til kommunen.

Målsetningsverdien for nikkel er ikke basert på en helsemessig  risikovurdering, men er etter nikkelindustriens vurdering en fornuftig grense for å sikre en god margin til evt helseeffekter. Vi har altså ingen grunn til å tro at man kan ha negative helseeffekter ved de nivåene som er målt utenfor Nikkelverket. Når det er sagt har Nikkelverket siden 2009, da vi registrerte et årlig gjennomsnitt rett over målsetningsverdien første gang, jobbet med kartlegging, kildeidentifikasjon og tiltak. Dette arbeidet pågår fortsatt, og foreløpig har vi kun løsninger som krever ytterligere forsknings- og utviklingsaktivitet (pågår) og som krever svært omfattende investeringer. Vi jobber parallelt med avansert kildekarakterisering i håp om å finne områder der man kan sette inn raskere og rimeligere tiltak.
Dette har hele tiden skjedd i dialog med Miljødirektoratet som er Nikkelverkets tilsynsmyndighet. Bedriften har også meldt inn de årlige utslippsresultatene i et eget vedlegg til egenrapporten.

Det er Nikkelverket som eier og drifter målestasjonen ved Hennig Olsen i hht kravene i Forurensningsforskriften. NILU har bistått med rådgivning ang måleutstyr og plassering av utstyret. De gjennomfører også de kjemiske analysene for bedriften. Resultatene legges også inn i databasen luftkvalitet.info av bedriften, slik at de er tilgjengelige for de kommunale myndighetene.

Det bør også påpekes at målsetningsverdien for nikkel feilaktig omtales som grenseverdi i NILU sin rapport – dette er en litt uheldig sammenblanding, jmf Forurensningsforskriftens § 7-2a
a)

Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist. Jf. § 7-6.

b)

Målsettingsverdi er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås der dette ikke innebærer uforholdsmessig store omkostninger. Jf. § 7-7.