KRS247.no

Henter værvarsel...

Lokal pub saksøker staten

Londskråga pub i Kristiansand saksøker staten ved Fylkesmannen i Vest-Agder. Årsaken er at puben mener mener den i 2013 ble ilagt en ulovlig dobbelstraff i form av både bot og inndratt skjenkebevilling.

Det melder NRK Sørlandet.

For to år siden fikk puben en bot på 20 000 kroner for å ha servert alkohol til mindreårige. Noen måneder vedtok Kristiansand kommune midlertidig inndragelse av skjenkebevillingen for det samme forholdet.

Utestedet har gode sjanser i saken mot Staten, mener advokat i NHO Reiseliv, Kjell Ola Berg.

– Puben fikk første en bot som ble betalt. Når inndraging av skjenkebevillingen kommer i tillegg og er å betrakte som straff, så er man allerede straffet for forholdet. Da kan man ikke straffes på nytt, sier advokaten til NRK Sørlandet.

Det er Advokatfirmaet Wiersholm som fører saken for pLondskråga pub. NHO Reiseliv bistår som såkalt partshjelper.

Saken har vært gjennom flere klagebehandlinger hos Fylkesmannen som opplyser til NRK at det ikke har kommet nye elementer i saken som gir dem grunnlag for å endre det opprinnelige vedtaket.