KRS247.no

Henter værvarsel...

Langtidsykefraværet høyt i Vest-Agder

NAV har sluppet sine siste tall for sykefraværet i landet. I snitt var en sykemeldt vestegd sykemeldt i 52,9 dager. Det er bare to fylker som kommer dårligere ut på denne oversikten, Aust-Agder og Nord-Trøndelag.

Til sammenligning er landsgjennomsnittet på 42 dager, der Rogaland og Oslo begge trekker godt ned med henholdvis 34,7 og 31,9 dager. Avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund, sier at etaten jobber med å få ned antallet dager som vestegdene er sykemeldte.

Lund peker videre på at mengden kvinner i arbeidslivet trekker sykemeldingstallene opp, uten at han vet hvorfor dette er tilfellet. I Vest-Agder er sykefraværsprosenten stabil og under landssnittet.

– Vi er under landssnittet for legemeldt sykefravær, men blant dem som blir syke, så er de altså svært lenge syke hos oss. Det er ikke bra, og vi jobber med å redusere det antallet, sier avdelingsdirektør i Nav Vest-Agder, Per Lund til Fædrelandsvennen.

NAV nasjonalt ønsker å få flere over på gradert sykemelding, noe Lund støtter.

– Vi satser på å få flest mulig over på gradert sykemelding. Psykiske og uspesifiserte lidelser er de hyppigste årsakene til sykemelding, og noe aktivitet gjør at du kommer raskere helt tilbake, fastslår avdelingsdirektøren.