KRS247.no

Henter værvarsel...

Kruse Smith bygger kunstsilo og kulturskole til over 500 millioner

Tirsdag ble kontrakten om kunstsiloen og kulturskolen i Kristiansand gitt til Kruse Smith Entreprenør AS. De var eneste tilbyder på kontraktene med verdier på henholdsvis 385 og 185 millioner eksklusiv mva.

– I tildelingen av denne kontrakten har vi vektlagt kompetanse og pris. Vi er svært fornøyde med å få med oss Kruse Smith i denne krevende jobben med Kunstsilo og ny kulturskole. Entreprenøren har solid erfaring med krevende byggeprosjekter, og vi er godt fornøyd med at de stiller med et solid lag av nøkkelpersoner som skal bidra med sin erfaring og kunnskap til å utvikle prosjektene videre, sier prosjektleder Erik Sandsmark ifølge en pressemelding som er lagt ut på kommunens nettsider.

Tilbudet skal være vurdert til å være konkurransedyktig og inneholder vilkår som om det hadde vært flere tilbydere i konkurransen.

I første omgang skal det gjennomføres en samhandlingsfase hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre skal videreutvikle prosjektene, kvalitetssikre kostnad og optimalisere fremdrift. Sørlandets Kunstmuseum og Kristiansand kommune kan hver for seg velge om de etter samhandlingsfasen, vil gå videre i en byggekontrakt. Kontraktsverdien for samhandlingsfasen er på cirka 15 millioner kroner eksklusiv mva.