KRS247.no

Henter værvarsel...

– Kristiansand vil vokse raskest i Norge

Kristiansand vil nå 100 000 innbyggere i 2025 og vil ved siden av Oslo være den storbyen som vokser raskest i Norge.

Det sier seniorrådgiver Marianne Tønnesen i Statistisk sentralbyrå til KRS247. Hun er spesialist på befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen.

Marianne Tønnesen i Statistisk Sentralbyrå mener at Kristiansand når 100 000 innbyggere i 2025. | Foto: Aud Kathrine Danielsen

Rådgiver Marianne Tønnesen i Statistisk Sentralbyrå | Foto: Aud Kathrine Danielsen

– Vi tror det kommer til å bli en tydelig vekst i folketallet i Kristiansand. Stor vekst i Kristiansand, men også en ganske stor vekst i prosent i kommuner som ligger i nærheten, typisk Birkenes, Lillesand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Kommuner som man kan bo i og pendle inn til Kristiansand, sier Tønnesen

Tønnessen mener at Kristiansand er vil være helt i Norgestoppen når det kommer til økning i folketallet.

– Vårt anslag er at ved siden av Oslo er det Kristiansand som vil få den største befolkningsveksten i årene som kommer.

Statistisk Sentralbyrå opererer med forskjellige vekstalternativer i forhold til når byen vil passere 100 000 innbyggere. Dette fordi det finnes usikre parametre.

– Det er gøy med runde tall, og slik vi ser det vil Kristiansand passere 100 000 innbyggere i 2025. Jeg må presisere at tallene jeg gir forutsetter at flyttemønsteret som vi har sett de siste årene fortsetter og at innbyggerne i kommune får like mange barn som i dag. Samtidig er det viktig å ta med at disse tallene ikke tar høyde for eventuelle kommunesammenslåinger, avslutter Tønnesen.