KRS247.no

Henter værvarsel...

Kristiansand kommune ønsker etterforskning av forsøpling

Kristiansand kommune har bedt politiet etterforske forsøplingen fra sprengtråd etter dumping av steinmasser ved Lagmannsholmen. Det er kommunen selv som skriver dette på sine egne hjemmesider.

I slutten av februar ble det kjent at en privatperson hadde levert en anmeldelse til Agder politidistrikt for brudd på forurensingsloven. Med bakgrunn i denne anmeldelsen har politiet bedt kommunen om deres vurdering av om anmeldelsen skal følges opp. Nå i ettermiddag kom svaret fra teknisk sektor.

– Kristiansand kommune, som forurensningsmyndighet, har gjennom en påtalebegjæring bedt om at saken etterforskes. Vi ønsker å få belyst saken så godt som mulig, både for å lære og for å avklare ansvarsforhold. Vi beklager situasjonen, og tar den på alvor, sier teknisk direktør Ragnar Evensen.

I et par måneders tid har sprengtråd blir skylt i land flere steder i skjærgården i Kristiansand. Sprengtråden har fulgt med steinmassene som dumpes utenfor Lagmannsholmen, i forbindelse med at det skal lages ny cruisekai. Steinmassene som Kristiansand Havn får til utfylling på Lagmannsholmen er såkalt overskuddsmasse. Den kommer fra utsprengning av Glencore sine fjellhaller, og fra kommunens utsprengning av nytt renseanlegg på Odderøya. Kristiansand Havn har tidligere innrømmet at plasten som flyter rundt stammer fra spregningsarbeider i Glencores fjellhall.

I følge kommunen gjøres det allerede mye for at så lite sprengtråd som mulig skal bli dumpet. Blant annet blir all overflødig sprengtråd fjernet før sprenging. Etter sprengning fjernes synlig sprengtråd. Massene fra Odderøya mellomlagres ytterst på Silokaia. Her er det ny visuell kontroll av massene. Steinen fraktes deretter med lekter og dumpes utenfor Lagmannsholmen, etter en ny runde med å ta bort sprengtråd.

– Så lenge dumpingen varer, vil vi hele tiden lete etter andre måter vi også kan begrense spredningen av sprengtråden på. Lenser har vært foreslått som en løsning, men faglige råd tilsier at det vil ikke fungere på grunn av strøm og båttrafikk ved Lagmannsholmen, sier Evensen.