KRS247.no

Henter værvarsel...

Kristiansand kommune har brutt reglene

Kristiansand kommune har brutt reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med parkeringshuset under Torvet. Det er ESAs mening. Det betyr at partiet Rødt, som klaget prosessen inn for EØS-domstolen, har fått medhold.

– Basert på den informasjonen vi har hentet inn, mener vi at anskaffelsen kan ha skjedd i strid med reglene om offentlig anskaffelse, sier Andreas Kjeldsberg Pihl i ESA til Fædrelandsvennen.

Pihl sier videre til KRS247 at kontrakten har vært feilaktig betegnet som tjenestekonsesjon.

– Dermed har man fulgt feil anbudsprosedyre, og dermed brutt reglene for offentlige anskaffelser, sier Pihl.

– Hva er veien videre i denne saken?

– Dette er en foreløpig konklusjon som vi har underrettet norske myndigheter om og gitt en svarfrist på to måneder. Nå er det opp til norske myndigheter å svare på dette. Hva mener de om vår foreløpige vurdering og hvordan de eventuelt vil rette opp i dette mulige bruddet på EØS-reglene, sier Pihl.

– Vi noterer oss at ESA sier at det kan være et brudd på merkingen av dette bruddet. Fremdeles hviler vi oss på de vurderingene administrasjonen i kommunen gjorde den gangen. Da hadde vi snakket med KS-advokatene og eksterne advokatmiljø, sier varaordfører Jørgen Kristiansen til Radio Sør.

– Kristiansand kommune registrerer at det er uenighet mellom ESAs foreløpige konklusjon og kommunens fortolkning av om parkeringsanlegget er å betrakte som en byggekonsesjon eller tjenestekonsesjon. Vi forutsetter at prosessen vil avklare dette, og avventer videre avklaringer fra sentralt hold, sier ordfører Harald Furre til kommunens hjemmeside.

Jørgen Kristiansen tror jussen på området kan være vanskelig. Andreas Kjeldsberg Pihl tror saken kan ende i EFTA-domstolen, avhengig av norske myndigheters svar på ESAs foreløpige konklusjon.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/246203522″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/246211827″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]