KRS247.no

Henter værvarsel...

Kristiansand er syklistenes drømmeby

En ny rapport fra Urbanet Analyse, avdekker store forskjeller både i sykkelaktivitet og -tilfredshet mellom flere av Norges største byer. Kristiansand kommer best ut i undersøkelsen som omfatter fire av Norges største byer.

Hele 70 prosent av de spurte er mer eller mindre fornøyd med sykkelforholdene i Kristiansand. I Stavanger er tallet 50 prosent, mens de minst fornøyde syklistene finnes i Oslo og Bergen med henholdsvis 22 og 20 prosent. I så måte fremstår Kristiansand som syklistenes drømmeby, selv om undersøkelsen viser at dårlig tilrettelegging og utrygghet også hindrer folk i å sykle i her i byen.

For ifølge rapporten, er det er en klar sammenheng mellom tillfredsheten og tilgang på tilrettelagt infrastruktur.

I Kristiansand, der 7 av 10 er fornøyde, gjennomføres 63 prosent av sykkelreisene på gang- eller sykkelvei. Kun 11 prosent skjer i veibanen. Til sammenligning foregår kun 20 prosent av reisene på gang og- sykkelvei i Oslo, mens hele 29 prosent skjer i veibanen, der de må kjempe om plass med billistene.

Undersøkelsen er en del av et større samarbeid med de fire byområdene Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger/Sandnes, samt statlige Transnova. Hensikten er å få kunnskap om hva som må til for å få flere til å sykle.

«For å få de som ikke sykler opp på sykkelen er det avgjørende at det legges til rette gjennom trafikksikker og trygg infrastruktur, samt at man sikrer tilstrekkelig vedlikehold av sykkelvegnettet», heter det rapporten fra Urbanet Analyse.

Spørreundersøkelsen er gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen i alle de fire byene.

9 grunner til at Kristiansandere ikke sykler
• Enklere å bruke bil – 46 %
• Annet (dårlig vær, helse mv.) – 30 %
• For lang avstand – 26 %
• Enklere å gå – 18 %
• For dårlig infrastruktur – 16 %
• Enklere å bruke kollektivtrafikk – 13 %
• Sykling oppleves som trafikkfarlig – 11 %
• For dårlig form – 7 %
• Frykt for tyveri – 3 %

Kilde: Spørreundersøkelse blant folk som ikke sykler i det daglige i Kristiansand, i regi av Urbanet Analyse. Flere svar var mulig. Prosent angir hvor mange av de spurte som krysset av for de ulike årsakene.