KRS247.no

Henter værvarsel...

Kristiansand blant landets beste på kulturminner

Kristiansand er blant landets beste kommuner til å ta vare på sine kulturminner.

Det mener Riksantikvaren som gir byen en score på 10 av 12 poeng, noe som gir en delt andreplass.

I øvre del av skalaen troner Trondheim på topp. Deretter kommer Moss, Kristiansand og Sandnes som alle faller innenfor kategorien «best på kulturminner», med Marker og Nore og Uvdal tett bak.

– Denne rangeringen er litt for å få oppmerksomhet mot de kommunene som gjør en god jobb, og for å motivere kommunene til å ta et større ansvar for forvalting av kulturminner. Det å ta vare på kulturminner er ikke bare en statlig og regional oppgave, det er også noe kommunene må ta ansvar for, sier Leidulv Mydland, seksjonssjef hos Riksantikvaren til Adressa.

Kommunene som har høyest score, har en bevisst holdning til kulturminner som kommunalt politikkområde, og benytter ulike virkemiddel for å sikre verdiene.

Blant kriteriene som Riksantikvaren har brukt i kåringen er blant annet om kommunen har en egen kulturminnefaglig kompetanse, om kommunen har en god oversikt over de verneverdige kulturminnene og om kulturminnene er forankret i kommuneplaner.

Ikke alle kommuner har rapportert på alle disse spørsmålene, påpeker Riksantikvaren som samtidig påpeker at de som gjør det godt i rangeringen, er gode på kulturminner.

Se liste over kulturminner i Kristiansand her.

Kriterier
• Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)

• Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner? (3 poeng)

• Er kulturminner og kulturmiljø planforankret og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng. Eldre enn 2005 gir 1 poeng)

• Er kulturminner og kulturmiljø prioritert i kommuneplanen sin samfunnsdel og/eller handlingsdel? (2 poeng. Eldre enn 2005 gir 1 poeng)

• Er det en økning i tallet på dekar som er regulert til omsynssone bevaring av kulturminne og kulturmiljø? (1 poeng)

Til sammen kan dette gi en toppscore på 12 poeng.