KRS247.no

Henter værvarsel...

KFF: – Kristne skoler må ha verdidokument

Kristner Friskolers Forbund (KFF) mener det vil få store konsekvenser hvis kristne skoler og organisasjoner ikke kan styre etter sitt eget verdigrunnlag.

Generalsekretær Jan-Erik Sundby sier til Dagen at dersom det ikke lenger skal være rom for den teologisk aksepterte forståelsen av ekteskapet fordi norsk lov har en endret innretning, vil det i praksis si at det ikke er en plass for de fleste livssystnssamfunn i det norske samfunnet.

Det var Fædrelandsvennen som i juli på nytt dro i gang debatten rundt NLA Gimlekollens verdidokument som alle ansatte må følge. Det fikk blant andre Trond H. Blattmann fra Arbeiderpartiet til å reagere. Han mente et slik dokument var ubrukelig og at det burde kastes. Blattmanns partikollega Freddy de Ruiter stilte overfor Agderposten spørsmål til om det i det hele tatt var lovlig og kalte det et gufs fra fortiden.

Friskoleloven sier at skoler som er godkjent på religiøst grunnlag må synliggjøre sin livssynsprofil i sine grunndokumenter, og at dette skal gjenspeiles i undervisningen.

Sundby mener det er en forutsetning for skoler av denne typen. Han liker ikke tanken på at politikere skal påvirke verdidokumentene eller sørge for at skolene får fritak fra deler av lovverket.

– Jeg kan vanskelig se at en slik overstyring er forenlig med grunnleggende trosfrihet, sier han til avisen.

Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen er overrasket over at saken har dukket opp i mediene nå og mener flere av kritikerne har vært upresise i forsøk på å beskrive praksisen fra misjonssambandet. Han sier at det er feil at ansatte må skrive under på selve verdidokumentet. Istedet blir det henvist til dokumentet i arbeidskontrakten som underskrives.

– Vi har heller aldri sagt at absolutt alle ansatte på våre skoler må være enige i alt som står i verdidokumentet, sier Ottosen til Dagen.