KRS247.no

Henter værvarsel...

I dag fikk de sin hedersmedalje

Ann Kristin Olsen, Bjarne Skeie og Harald Sødal fikk onsdag kveld overrakt Kristiansands bys hedersmedalje i en mottakelse på rådhuset i Kristiansand.

Det er en medaljekomité bestående av ordfører Arvid Grundekjøn, varaordfører Jørgen Kristiansen og formannskapsmedlem Dag Vige som har truffet beslutningen om å tildele medaljen til nevnte personer. Det var også disse som delte ut hederstegnet på vegne av Kristiansand kommune.

– Det er jo slik at dette er personer som har gjort en fantastisk innsats innenfor ulike felt. Innenfor det vi kan kalle samfunnsbygging i vid forstand,  innen næringsliv og innen kulturlivets områder. Felles for dem alle er at de har gjort noe ekstraordinært som har vært nyttig og gavnlig for byen og innbyggere og for byens renomé og anseelse. Det er i år første gang medaljen deles ut, derfor var det også ekstra viktig å finne noen som alle anerkjenner og står i en posisjon som avkrever den respekt medaljen skal ha, sa ordfører Arvid Grundekjøn fra talerstolen.

Deretter gikk ordføreren gjennom juryens begrunnelser før mottakerne fikk sin medalje, blomster og diplom.

– Utdelingen i dag er jo i tråd med intensjonen for medaljen. Dette er personer som byen ønsker å takke fordi de har gjort en helt spesiell innsats til gavn for byen og dens innbyggere, sier Grundekjøn til KRS247.

Han synes ikke arbeidet med å finne verdige kandidater til den første utdelingen var vanskelig.

– Vi gikk jo først bredt ut og ba om forslag. Vi hadde også inne annonser om at komiteen var mottakelige for forslag. Vi fikk foreslått en god del mennesker som alle har gjort en veldig bra innsats for byen. En del av disse har vi  arkivert med tanke på å bli vurdert ved neste korsvei. Vi synes at de fire som fikk medaljen i dag hver på sin måte er såkalte ledestjerner, som også gir medaljen en profil som vi synes passer veldig bra, sier Grundekjøn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

harald_sødal_medalje

Foto: Pål Lomeland

Harald Sødal fikk medalje for sin innsats som politiker og for frivillig arbeid. Blant annet gjennom nær 50 års arbeid i bystyret, hvorav mange år som varaordfører.

– Jeg er veldig takknemlig og veldig glad. Plutselig oppdager en jo at folk setter jo pris på det en steller med.  Det er moro. Og det er ingen hvem som helst man får heder av, selveste ordføreren. Da er det kanskje noe i det en har gjort, sa en rørt Sødal til KRS247 etter at den formelle utdelingen var gjennomført.

– Jeg har jo opplevd åtte ordførere i min periode som kommunepolitiker. Og den har jo vart en stund. Men jeg var veldig glad for at ordføreren nevnte dette med mitt arbeid som dirigent og ungdomsarbeider. For min viktigste jobb i livet, når jeg skal se tilbake, er 30 år med et kor og med arbeid for ungdom. Det har blitt noen tusen som har hatt glede av det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ann_kristin_olsen_medalje

Foto: Pål Lomeland

Ann Kristin Olsen har vært en foregangskvinne på flere områder. I 1983 ble hun landets første kvinnelige politimester, og i 1995 også første kvinnelige sysselmann på Svalbard. Hun er nå fylkesmann i Vest-Agder. For henne kom tildelingen som en overaskelse.

– Ja, jeg er veldig stolt og glad, men også overrasket, for jeg hadde ikke trodd at jeg skulle få denne hedersmedaljen. Du vet man blir jo kanskje litt overveldet når sånt skjer. Så tenkte jeg at det bare er å benytte anledningen til å glede seg, og til å være veldig veldig fornøyd. Og det er jeg. Og veldig takknemlig, sier Olsen.

– Hva synes du om at Kristiansand kommune har innstiftet et slikt hedertegn for byens borgere?

– Det er jo blitt en realitet nå når bystyret har vedtatt dette. Når det gjelder medaljer kan jo ikke jeg som i egenskap av fylkesmann deler ut medaljer for kongen, stå fra som motstander. Jeg sier bare hipp hurra og synes dette er et flott initiativ, sier Olsen

Den siste medaljemottakeren, Rolf Løvland får sitt hederstegn under en konsert i Kilden 29. august.