KRS247.no

Henter værvarsel...

Her er byens nye lederteam

Ikke overraskende ble Harald Furre fra Høyre valgt til ny ordfører i Kristiansand. Det ble klart etter votering i ettermiddagens bystyre. Opposisjonen ønsket ikke å fremme sin egen kandidat til varaordførerrollen. Dermed blir Jørgen Kristiansen fra KrF sittende som varaordfører i fire nye år.

– Tusen takk for tilliten! Det er en stor ære og et stort ansvar å være ordfører i Kristiansand. Jeg skal gjøre mitt beste for å fylle rollen, utvikle byen og landsdelen og representere bystyret og Kristiansands innbyggere på best mulig måte, sa Harald Furre i sin tale etter at han ble valgt.

Og Furre brukte som forventet en del tid i talen på å takke avtroppende ordfører Arvid Grundekjøn.

– Grundekjøn har brukt fire år av en karriere preget av store oppgaver i næringslivet til å være ordfører i byen sin. Han har oppnådd mye. Det er en meget velordnet kommuneøkonomi som det nye bystyret overtar. Innbyggerne er svært tilfreds med byen sin – ja de har sågår kåret den til landets beste.

Men Furre fikk også tid til å spøke litt med den avtroppende ordføreren.

– Med flosshatt og ordførerkjedet litt på snei har du skapt humør rundt ordførerfunksjonen og mot slutten av din karriere er du sannelig også blitt poet.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Mette Gundersen ønsket den nyvalgte ordføreren og den gjenvalgte varaordføreren lykke til.

– På vegne av opposisjonen så har jeg lyst til å si at vi vil bidra konstruktivt til å føre byen i en god og fornuftig retning. Så skal vi ha våre diskusjoner og uenigheter, men vi skal gjøre det på en god og konstruktiv måte, og vi hilser velkommen et større politisk ordskifte her i byen, sa Gundersen fra talerstolen.

Den påtroppende ordføreren valgte å trekke frem noen saker han vil jobbe for på kort sikt, nemlig å sørge for at lederen for det største opposisjonspartiet får anledning til å jobbe med politikk på full tid, med henvisning til Mette Gundersen i Arbeiderpartiet, samt oppgradere ordningen som heter «spørsmål til ordføreren».

– Her ser jeg for meg at fristen for å gi svar kortes betydelig ned og at det gjøres større anstrengelser for å få medias oppmerksomhet omkring spørsmål og svar. På denne måten gis bystyrets medlemmer enda bedre arenaer for å utøve sitt politiske virke, sa Furre i talen i bystyret.

Les hele talen til Furre her:

Kjære bystyre,

Tusen takk for tilliten! Det er en stor ære og et stort ansvar å være ordfører i Kristiansand. Jeg skal gjøre mitt beste for å fylle rollen, utvikle byen og landsdelen og representere bystyret og Kristiansands innbyggere på best mulig måte.

Jeg vil gjerne si tre ting i denne korte talen.

For det første ønsker jeg å takke Arvid Grundekjøn for hans innsats som ordfører. Grundekjøn har brukt fire år av en karriere preget av store oppgaver i næringslivet til å være ordfører i byen sin. Han har oppnådd mye. Det er en meget velordnet kommuneøkonomi som det nye bystyret overtar. Innbyggerne er svært tilfreds med byen sin – ja de har sågår kåret den til landets beste. Eldreomsorgen er god og drevet effektivt. Byens innbyggere er godt fornøyd med skolen. Kristiansand er en veldrevet kommune og et godt samspill mellom politisk ledelse og administrasjonen er en viktig årsak til det.

På den regionale og nasjonale arena har byen lykkes med å få selskapet Nye veier til byen, ringveien er tatt ut av bymiljøpakken og lagt inn i det nye veiselskapet, for å nevne et par saker.

Samtidig har du vært en litt annerledes ordfører. Du har en ballast fra din karriere som gjør at du tør å stille spørsmål ved etablerte sannheter. Det har til tider skap debatt og noen har trukket på smilebåndet, men du har også fått mye støtte. Debatten om kunst i det nye rådhuskvartalet og møtestruktur og møteinnhold i regionale fora er et par eksempler på forfriskende debatter som du har reist.

Med flosshatt og ordførerkjedet litt på snei har du skapt humør rundt ordførerfunksjonen og mot slutten av din karriere er du sannelig også blitt poet.

Du har fylt ordførerrollen på din måte – du er trygg og kunnskapsrik og har bidratt til å bringe byen videre. Debatt og uenighet er en viktig del av demokratiet og det har du også bidratt til å skape.

Jeg vil gjerne invitere deg, av- og påtroppende formannskap, administrasjonen og forbindelser i byen til en avsluttende mottakelse 11. november der jeg og andre kan få sagt et enda tydeligere farvel og lykke til videre. Men for nå; tusen takk for innsatsen!

For det andre vil jeg invitere bystyret til et bredt og godt samarbeid til beste for byens og landsdelens innbyggere. I politikk skal det være strid og debatt – uten dette intet levende demokrati. Men vi må sørge for at det ikke blir spill og unødig mye uenighet. For vi har store oppgaver foran oss.

Arbeidsledigheten stiger. Det er utrygghet rundt mange kjøkkenbord i byen vår. Kommunen må bidra på best mulig måte til å tilrettelegge for trygge arbeidsplasser og omstilling. Samtidig skal vi være stolt av en petroleumsteknologi-bransje som er og vil forbli verdensledende og en sentral del av byens økonomi.

Europa og Norge står foran store utfordringer med å ta imot og integrere flyktninger og asylsøkere på en god måte. Kristiansand har vært og skal være en raus by. De som kommer skal tas imot og integreres på best mulig måte. Her må vi kombinere et varmt hjerte og en klar hjerne for å finne de beste løsningene.

Allerede på fredag starter neste fase i arbeidet med kommunestruktur når de nye ordførerne i Knutepunkt Sørlandet skal treffes for å legge det videre løpet. Senere i dag skal vi velge Kristiansands forhandlingsutvalg. Utvalget har faktisk tyvstartet og har allerede lagt rammene for et forhandlingsopplegg hvor Kristiansand skal være offensiv, raus, ydmyk, men også til tider bestemt. Målet må være å skape en ny kommune som er tilpasset dagens bo- og arbeidsmarkeder og som gir enda bedre tjenester til innbyggerne.

Klima, bymiljøavtale, Luftforsvarets Tekniske Skolesenter sin skjebne. Listen over store og små utfordringer kan gjøres land. La meg likevel få belyse utviklingen av innhold i skolen. Mye er bra, men vi kan og skal bli bedre. I morgen blir det svært spennende å høre om utviklingen i FLIK-prosjektet og om det har bidratt til utviklingen av kvalitet i skolen. Byen har fått en ordfører som vil følge utviklingen i skolesektoren tett.

Mitt tredje poeng i dag er å invitere bystyret til å sette flere politiske saker på dagsorden i byens øverste organ. Min observasjon er at delegasjonsprosessen i Kristiansand er bra og vellykket. Svakheten er at det blir for få politisk interessante debatter i bystyret. Jeg ønsker at bystyret oftere skal ha en generell debatt og trekke opp prinsipielle retningslinjer for det videre arbeidet innen ulike saksfelt. Kvalitetsmeldingen i skolen har vært et godt eksempel. Jeg ser for meg at tilsvarende debatter kan føres på også andre saksfelt. Speilmelding som diskuterer utfordringene innen omsorgssektoren er ett eksempel. En ny frivillighetsmelding og en plan for byens klimaarbeid to andre.

Jeg ønsker også å oppgradere den ordningen som heter «spørsmål til ordføreren» i bystyrets reglement. Her ser jeg for meg at fristen for å gi svar kortes betydelig ned og at det gjøres større anstrengelser for å få medias oppmerksomhet omkring spørsmål og svar. På denne måten gis bystyret medlemmer enda bedre arenaer for utøve sitt politiske virke.

Endelig vil jeg foreslå at lederen for det største opposisjonspartiet får anledning til å jobbe med politikk på full tid, både for å bidra til en aktiv opposisjon, men også for å jobbe inn mot nasjonale myndigheter til beste for byen.

Jeg vil snarest invitere gruppelederne til et møte for å finne praktiske løsninger omkring disse to initiativene.

Kjære bystyre. Sammen skal vi lede byen de neste årene. Jeg ser frem til heftige, men også konstruktive diskusjoner i denne sal til beste for byens innbyggere. Igjen takk for tilliten!