KRS247.no

Henter værvarsel...

– Har kanskje ikke gjort nok for å bedre sikkerheten

I juli i år uttalte Statens Vegvesen til Fædrelandsvennen at de ville se på løsninger som kunne redusere antall ulykker på Vesterveien i Kristiansand. Etter denne tid er ingen tiltak iverksatt og i går smalt det igjen. Nå vil Statens vegvesen se på saken på nytt.

– Når du ser traffikantenes adferd på strekningen og at det fremdeles skjer endel hendelser der, så kan du jo si at man kanskje ikke har gjort nok. Derfor må vi ta enda en runde for å se om vi kan finne løsninger med ytterligere forsterket oppmerking og skilting, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Johan Mjaaland til Radio Sør.

Strekningen mellom Vesterveitunellen og Statoil-stasjonen i vestgående retning er en av de mest ulykkesbelastede veiene på E 39. Det skjer stadig ulykker mellom personbiler og vogntog. Sammenstøtene kommer når vogntogene skal bytte fil og personbiler havner i blindsonen.

– Det vi har gjort tidligere er forsterking av veioppmerking. Vi har forsterket det med skilting for ulykkespunkt og varsling om blindsone for baktunge kjøretøy. Så det har blitt gjort en del ting i flere etapper de siste 3 – 4 årene. Når vi hadde dette oppe i juli, så hadde vi en gjennomgang. Men vi ser ikke de enkle løsninger for å bedre trafikksikkerheten. Det er snakk om å gjør billistene mer oppmerksom på faren og kanskje gjør skiltingen tydligere. Jeg var ikke klar over at det var en ny hendelse i går og må ta en ny runde med noen hos meg og se om vi kan gjøre dette enda bedre, sier Mjåland.

Frem til nye løsninger er effektuert har Mjåland gode råd til bilister som ferdes på strekningen.

– Det er ganske enkelt. Bbilister må vite at på høyresiden av et vogntog er det blindsoner hvor sjåføren ikke kan se dem. Pass på å ikke ligge der for lenge. I tillegg ser vi at mange bytter felt fort, gjerne lenge før Statoilstasjonen selv om de ikke skal inn der. Og så her en jo hele sletta frem til Vågsbygdporten til å gjøre feltskiftet. Ta det litt mer med ro og se hvordan trafikkbildet blir når du kommer nærmere Vågsbygd, sier Mjåland.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/227366657″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]