KRS247.no

Henter værvarsel...

Har ikke vurdert varslingssystem for terror

Kristiansand har ikke vurdert et tilsvarende varslingssystem mot terror i skolen, slik som de har i Oslo. Hittil i år har 70 skoler i Oslo fått installert et varslingssystem ved terror og skoleangrep. Systemet består av et intercom-anlegg som kan nå ut til alle skolens bygninger samtidig.

Systemet gjør det mulig å kommunisere mellom klasserommene eller ha kontakt med administrasjonen på skolen, skriver osloby.

– Et slikt system er jeg ikke kjent med, og vi har heller ikke tatt stilling til dette her i Kristiansand, sier rådgiver i oppvekstdirektørens stab, Roy Wiken til KRS247.

– Det har ikke vært et krav nasjonalt, så da er det opp til den enkelte kommune å vurdere.

I Kristiansand har de en rutine kalt rutine ved pågående dødelig vold. Denne er utarbeidet sammen med politiet i Kristiansand, og sendt ut til alle grunnskolene i kommunen. Wiken ønsker ikke å utdype hva som ligger i denne rutinen.

Skolene benytter seg av SMS-varsling som en del av beredskapen sin. SMS-varslingen blir også brukt for mer trivielle ting, som informasjon om møter og arrangementer.

– Den har en beredskapsfunksjon ved at vi kan nå ut til mange foreldre kjapt ved behov, sier Wiken.

Alltid et fokus

Torsdag i forrige uke opplevde Kristiansands vennskapsby i Sverige, Trollhättan, et skoleangrep. Her ble en lærer og en elev drept under angrepet. Den 21 år gamle gjerningsmannen døde senere av skadene han pådro seg da han ble beskutt av politiet. Bakgrunnen for angrepet skal ha vært rasisme.

Wiken mener angrepet i Sverige viser et bilde på at slike ting skjer nære oss, men at de alltid har et fokus på denne type hendelser.

– Derfor skal vi også ha rutine på denne type hendelser, om hva vi skal gjøre til en hver tid, sier han.

Oppvekstsdirektør i Kristiansand kommune Arild Rekve, sier til KRS247 at de alltid har dette på dagsordenen. Men at de i Kristiansand er opptatt av åpne skoler og ikke spre unødvendig frykt.