KRS247.no

Henter værvarsel...

God kvalitet i badevannet

Annenhver uke denne sommeren sjekker Kristiansand kommune kvaliteten på badevannet i kommunen og målingene er gode.

– Vi sender vannprøver til et laboratorium som teller antall bakteriekolonier og melder tilbake verdien tilbake til oss, forklarer ingeniør Are Vegusdal i kommunens miljørettede helsevern til KRS247.

De bakteriene de ikke ønsker å finne er tarmbakterier og andre som kan forårsake sykdommer. Finner de spor av tarmbakterier, kan det være et problem med kloakkanleggene i områdene.

– Men nå er det veldig fint vær, så risikoen for at det er noe avrenning fra overflatevann og forurensning i kloakkanleggene er liten, sier Vegusdal.

Kommunen velger å måle med to ukers mellomrom fordi sjansen for at statusen har forandret seg er større over et lengre tidsrom enn om de skulle gjort det hver dag.

Blant stedene som blir målt av Kristiansand kommune er Bystranda, Hamresanden, Sømstranda, Sukkevann og ikke minst 3. stampe i Baneheia. Ifølge målingene fra 16. juni, var det kun i Sømstranda at de målte mer enn 0 termotolerante koliforme bakterier (TTKB).