KRS247.no

Henter værvarsel...

Fylkesmannen vil ha fjellhall fremfor containerhavn

Den planlagte utvidelsen av dagens offhorehavn i Kongsgårdbukta som Kristiansand havn har jobbet med har fått mange protester. Nå har Fylkesmannen tenkt til å høre på de protestene og gå mot næringslivets ønsker om bedre havnefasiliteter.

I et innspill til Kristiansand kommune uttrykker Fylkesmann Stein Arve Ytterdahl bekymring med hensyn til miljøet rundt. En utvidelse av havna vil innebære nedsprenging av turområdene Ringknuden og Ringåsen. De områdene mener Fylkesmannen har stor verdi, ikke minst som landskapselementer.

– Det må ses på muligheten for å kunne benytte arealene på land uten full nedsprengning, skriver Fylkesmannen i brevet og mener en slik sprengning vil komme i konflikt med nasjonale mål for folkehelse og friluftsliv.

Istedet ønsker Ytterdal en fjellhall og et jernbanespor ned til havna.

– Vi vi anbefale kommunen å legge til rette for at det kan etableres jernbanetilknytning i planområdet, skriver Fylkesmannen videre i innspillet.

På det området får han ifølge NRK støtte fra Peder Johan Pedersen, som er fylkesleder i Naturvernforbundet i Vest-Agder. Han har selv skrevet et innspill til kommunen rundt planene og mener jernbanetilknytning må være en forutsetning for intensjonen om å utvikle ei framtidsrettet havn.