KRS247.no

Henter værvarsel...

Fylkeslegen fornøyd med den nye legevakta

Fylkeslegen har avsluttet sitt tilsyn med Kristiansand legevakt. Det er gjort en stor jobb for å løfte kvaliteten på tilbudet til de mange brukerne av legevakta.

Det kommer frem i et brev fra Fylkesmannen som mener at tiltakene som har blitt iverksatt etter tilsynet «er adekvate».

For et år siden begynte tilsynet fra fylkeslegen og det ble gitt to avvik. Fylkesmannen knyttet 15 observasjoner til avviket om forsvarlig helsehjelp og tre observasjoner til avviket om taushetsplikt.

I oktober kom kommunen med en plan for retting av disse avvikene. Der står det blant annet at legevakten har innført årsturnus som vil gi større stabilitet og forutsigbarhet for tjenesten og for de ansatte. Kristiansand legevakt er i gang med å sikre nødvendig legekompetanse på hver vakt gjennom et program der leder kan godkjenne alle vaktbytter.

I tillegg har legevakten gjort en ombygging i sine lokaler som skal sikre at taushetsplikten blir overholdt.

– Det har vært gjort endringer i systemer og det har vært gjennomført fysisk ombygging. De bygningsmessige forholdene på legevakta har ikke vært gode nok verken for pasienter eller ansatte. Det er godt at vi nå har fått rettet opp dette, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli til kommunens nettsider.

Fylkeslegen har også slått fast at tiltakene som har blitt gjort på legevakten, har redusert antallet uanmeldte besøk til legevakta. Pasientene kommer raskere til lege og det er færre pasienter på venterommet. Dehli forklarer dette med at pasientene har blitt flikere til å bruke fastlegen på dagtid eller ringe på forhånd.

Du kan lese hele brevet her.