Annonse

Fylkeslegen fornøyd med den nye legevakta


Legevakten i Kristiansand - Foto: Tor Erik Schrøder - www.kengurufoto.com

Fylkeslegen har avsluttet sitt tilsyn med Kristiansand legevakt. Det er gjort en stor jobb for å løfte kvaliteten på tilbudet til de mange brukerne av legevakta.

Det kommer frem i et brev fra Fylkesmannen som mener at tiltakene som har blitt iverksatt etter tilsynet «er adekvate».

For et år siden begynte tilsynet fra fylkeslegen og det ble gitt to avvik. Fylkesmannen knyttet 15 observasjoner til avviket om forsvarlig helsehjelp og tre observasjoner til avviket om taushetsplikt.

I oktober kom kommunen med en plan for retting av disse avvikene. Der står det blant annet at legevakten har innført årsturnus som vil gi større stabilitet og forutsigbarhet for tjenesten og for de ansatte. Kristiansand legevakt er i gang med å sikre nødvendig legekompetanse på hver vakt gjennom et program der leder kan godkjenne alle vaktbytter.

I tillegg har legevakten gjort en ombygging i sine lokaler som skal sikre at taushetsplikten blir overholdt.

– Det har vært gjort endringer i systemer og det har vært gjennomført fysisk ombygging. De bygningsmessige forholdene på legevakta har ikke vært gode nok verken for pasienter eller ansatte. Det er godt at vi nå har fått rettet opp dette, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli til kommunens nettsider.

Fylkeslegen har også slått fast at tiltakene som har blitt gjort på legevakten, har redusert antallet uanmeldte besøk til legevakta. Pasientene kommer raskere til lege og det er færre pasienter på venterommet. Dehli forklarer dette med at pasientene har blitt flikere til å bruke fastlegen på dagtid eller ringe på forhånd.

Du kan lese hele brevet her.
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer