KRS247.no

Henter værvarsel...

Fortsatt flere uten strøm

Kartet som viser strømstanser hos Agder Energi Nett viser at alt fortsatt ikke er i orden i regionen vår. Fortsatt er det over 3.000 som er uten strøm i hele Agder og for regionen som KRS247 dekker, er antallet godt over 1.000 i Sogndalen, Søgne og Vennesla.

NVE varslet i går at det kan komme sanksjoner mot nettselskapet for manglende linjerydding og forebygging før det store snøfallet kom i forrige uke da over 15.000 ble rammet av strømbrudd.

– Vi har krav i regelverket om at selskapene skal både ha god beredskap og forebygge strømbrudd, og at de skal klare å gjenopprette strømmen så raskt som mulig. Vårt inntrykk er at de står på veldig for å få ryddet trærne når de faller, men spørsmålet er om de har forebygget nok, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE til NRK Sørlandet.

For nettselskapets del handler det om å finne en balansegang for å unngå for høy nettleie.

– Vi har alltid investert mye i trerydding, men med klimaendringene og lavtrykk som går lenger sør, mer nedbør og trær som vokser raskere og blir høyere så må vi sette opp tempoet. Vår førsteprioritet når vi bygger nytt eller reinvesterer er å legge kabler i bakken, men kommer vi inn i bygdene blir det svært dyrt. Da snakker vi om investeringer på fire til åtte milliarder kroner, som betyr en mangedobbelt nettleie, sier administrerende direktør i Agder Energi Nett, Svein Are Folgerø.

De mener selv de har håndtert strømbruddene på en god måte. Men vi ser at vi må gjøre mer for å forebygge på grunn av store endringer i klimaet som gir mer ekstremvær.

I en pressemelding på Agder Energi Netts nettside står det at de gjennomfører rydding av vegetasjon langs strømnettet og tilhørende anlegg hele året og at de gjennomfører ekstra sikringstiltak der de har viktige forsyningslinjer. Men at de har over 13.000 kilometer med kabler i luften i Agder og at det vil ta tid å få grav ned alle jorda.

«Vi vil derfor sette i verk arbeidet med å rydde bredere, tresikre ryddebelter langs de aktuelle linjestrekkene i disse områdene for å styrke strømnettet. Dette igangsettes så raskt som mulig, men det krever at vi får inngått avtaler med grunneierne. Vi vil også montere flere fjernstyrte brytere på de aktuelle linjestrekkene for enklere å legge om strømforsyningen,» skriver selskapet i meldingen.

På samme nettside kommer det også frem at det er mulig for folk å søke om kompentasjon for manglende strøm i forbindelse med bruddene, men at kravet må fremmes selv.