KRS247.no

Henter værvarsel...

– Fornøyd med utsettelse av høyhusplaner på Eg

Eg Velforening gjorde i dag et siste fremstøt overfor politikerne, da de aksjonerte i forkant av bystyremøtet i kveld. Foreningen ønsket å redusere høyden og omfanget av utbyggingsplanene i bydelen. Et 30-talls beboere stilte opp med bannere for å markere sin mening. Politikerne svarte med å utsette saken.

Saken er at Røde Kors og Kristiansand Eiendom ønsker å bygge tre blokker med tilsammen 91 leiligheter på stedet hvor Frivillighetens hus ligger i dag. To blokker på ti etasjer og en på syv etasjer.

Nestleder i Eg Velforening, Åsmund Åmdal | Foto: Pål Lomeland

– Jeg vil presisere at vi ikke er i mot utbygging eller fortetting som sådan, men dette er for massivt og for stort, sa nestleder i Eg Velforening Åsmund Åmdal til KRS247 før møtet.

Foreningen frykter et forringet bomiljø dersom planene vedtas.

– Det vi reagerer på er en tredobling av arealet som skal bebygges, økt trafikk og den skyggeeffekten som høyhusene gir. De planlagte blokkene vil danne en vegg og lukker oss inne fra naturen, sier Åmdal.

Saken ble vedtatt utsatt med knappest mulig margin 27 mot 26 stemmer. Et fellesforslag fra Venstre og Arbeiderpartiet fikk flertall. I forlaget bes planen sendt tilbake for bearbeiding for å redusere høyder, sikre flere større leiligheter og få bedre beskrevet vei- og trafikksikkerhetsendringer.

Samtidig ble velforeningen anmodet om å gå i dialog med utbygger i et forsøk på å komme frem til et fellesløsninger.

Åmdal var selvfølgelig fornøyd etter møtet.

– Vårt arbeid mot politikerne har båret frukter. Nå gjenstår det å se om vi kan komme frem til et kompromiss som vi kan leve med, og i neste runde et politisk vedtak som faller i vår favør.