KRS247.no

Henter værvarsel...

Fornøyd med regjeringens plan for politidistriktene

Det skjer ingen endringer i Agder politidistrikt i den nye politireformen som Regjeringen la frem i dag. Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt er veldig fornøyd med at det ikke blir noen drastisk forandring.

– Men det betyr ikke at vi ikke skal endre oss. De nye politidistriktene skal for en stor del organiseres etter en felles mal, og vi må regne med betydelige endringer og omstillinger også hos oss, sier hun til politi.no og mener avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre legger opp til et politi som blir mer robust og gir dem muligheten til å jobbe mer moderne.

Avtalen legger opp til at politimestrene som Lindeberg selv skal avgjøre hvordan distriktene skal organiseres i forhold til lensmannskontorer. Hun tror arbeidet som ble gjort i «Prosjekt Agder», som ble oversendt Politidirektoratet i februar 2012 er en god plan å jobbe ut i fra. Der ble det foreslått å dele inn distriktet i fire politistasjonsdistrikt og sju lensmannsdistrikt.

– Vi fornøyd med at Regjeringen tar til orde for en betydelig reduksjon i antall politidistrikter. Større politidistrikter gjør det mulig å utvikle solid spisskompetanse flere steder i landet, og nærmere der folk bor. Det vil styrke politidistriktenes evne til å håndtere store beredskapssituasjoner, og til å bekjempe komplisert, alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Regjeringens avtale med Venstre innebærer at politi-Norge vil bestå av 12 politidistriker, en reduksjon fra dagens 27.  Målet er at de nye distriktene skal begynne å virke fra 1. januar 2016. Det er kun lagt opp til at tre distriker blir uforandret i forhold til i dag, Agder, Oslo og Øst-Finnmark.