KRS247.no

Henter værvarsel...

Forbrukerrådet vil ikke legge ned kontorer

Styreleder i Forbrukerrådet, Anne Kathrine Slungård, er sterkt kritisk til forslaget om å legge ned alle ti regionskontorer for å spare penger.

– Det er ikke riktig å stille spørsmål til kostnader, men mer viktigheten av at vi er tilgjengelige der folk er, sier Slungård til KRS247 og understreker at de ikke ønsker å ofre noen av kontorene som er lokalisert rundt i landet.

Styreleder Anne Kathrine Slungård - Foto: ue.no

Styreleder Anne Kathrine Slungård – Foto: ue.no

– Vi tar ikke stilling til det nå, fordi vi mener det er feil vei å gå og vårt utgangspunkt er at regionsstrukturen slik den er nå skal bestå, sier styrelederen kontant.

Forbrukerrådets kontor i Kristiansand dekker hele Agder, mens kontoret i Bodø kun dekker Nordland. Felles for begge kontorene er at de kan bli lagt ned som følge av forslaget. Det eneste regionkontoret som trolig vil bli fredet er lokalisert i Tromsø, fordi det har også endel andre overordnede arbeidsoppgaver.

Styrelederen synes også Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sitt forslag er stikk i strid med det de tidligere har gitt skryt for.

– I rapporten sin har de pekt på at en av hovedårsakene til rådets suksess er nettopp lokal tilstedeværelse, så det å skjære i regionstrukturen vil være å gå i motsatt retning, sier hun.

Da forslaget først var kjent, gikk forbrukerdirektør Randi Flesland ut og oppfordret til styrking av Forbrukerrådet.

– Vi mener at tiltakene som kommer bør være på forbrukernes side, og det gjør man ved å sette inn flere ressurser på forbrukerområdet. Det være seg både på rådgivning, mekling og nettopp det å være tilgjengelig der folk er, altså lokalt, forteller Anne Kathrine Slungård.

Den endelige avgjørelsen kommer med statsbudsjettet i oktober og styrelederen kan understreke at Forbrukerrådet skal gjøre sitt for å unngå at forslaget fra Difi blir gjennomført.

– Statsråden sendte ut forslaget på høring og vi har kommet med vår høringsuttalelse til dette der vi er veldig klare på at nedlegging ikke er det første man bør gjøre for å styrke forbrukernes stilling. Så vi ønsker fortsatt å informere overfor Stortinget hva vi mener er den riktige veien å gå og håper på at våre venner og ambassadører der ute kommer med sine synspunkter også til denne saken, sier Slungård.