KRS247.no

Henter værvarsel...

FM forlenges – DAB blir kostbart

Radio Sør vil, etter all sannsynlighet, få forlenget sin konsesjon på FM i fem nye år, til 2022. Samtidig skal det i løpet av perioden etableres et nytt lokalt DAB-nett. Dersom man skal få til den digitale overgangen, er radioen avhengig av statlige insentiver, mener Radio Sør.

– Nå skal DAB-konsesjonen i Vest-Agder legges ut på anbud, og Radio Sør vil forsøke å få denne. Men, opprettelsen av et nytt digitalt nett vil bli svært dyrt. En slik overgang, som vi jo egentlig ikke har bedt om, vil derfor være nærmest umulig å få til uten økonomisk støtte fra staten, sier ansvarlig redaktør i Radio Sør, Tore Mydland.

Da kulturminister Torhild Widvey presenterte Stortingsmeldingen fredag, sa hun at regjeringen ønsker å benytte halvparten av Medietilsynets tilskuddsordning til å støtte etablering av nye sendeanlegg i DAB-nettet. Mydland er ikke imponert over dette.

– Denne tilskuddsrammen er ikke en gang i nærheten av å være nok til å imøtekomme behovet fra bransjen. Nå er det litt uklart hva statsråden mener med dette, men slik jeg tolker det vil denne pengepotten ikke være på mer enn 2,15 millioner årlig. Det er jo ikke mer enn til en enkelt konsesjonær. Dersom man ikke øker denne rammen betydelig, vil man få en massedød i lokalradio-Norge når FM slukkes for godt, fortsetter han. For vår del er det kun i selve Kristiansand det vil være økonomisk forsvarlig å etablere DAB, mens de minste kommunene vi i dag dekker, vil sannsynligvis falle bort. Her vil det bli for kostbart, i forhold til antall lyttere.

I mellomtiden vil altså Radio Sør fortsette på FM i noen år fremover…