KRS247.no

Henter værvarsel...

– Flere trafikkulykker enn normalt i sommer

Statistikk for de to siste ukene viser 37 tilfeller av trafikkulykker innen Agder politidistrikt. Unormalt høye tall sier politiet som ber folk være mer oppmerksomme i sommertrafikken.

15 av hendelsene de siste fjorten dagene har skjedd i Kristiansand, Søgne, Vennesla og Lillesand. Senest i går kunne vi lese om to trafikkulykker i Vennesla som skjedde nesten samtidig.

– Sommeren er en tid med flere ulykker, men at dette tallet er høyrere enn vanlig, det må man jo kunne påstå, sier fungerende stasjonssjef ved Kristiansand politistasjon Terje Pedersen.

Trafikkulykke i Vennesla den 7. juli 2015 (Arkivfoto: Pål Lomeland)

Trafikkulykke i Vennesla den 7. juli 2015 (Arkivfoto: Pål Lomeland)

På oppfordring fra KRS247 har stasjonssjefen summert opp antall registrerte trafikkuhell med motoriserte kjøretøy i operativ politilogg. Tallene indikerer at det lokalt har vært flere trafikkuhell enn normalt i slutten av juni og starten av juli.

Men statistikken fra Agder Politidistrikt viser også at antallet personer som er anmeldt for ruskjøring har økt. I første halvår 2015 ble 127 personer tatt for kjøring i påvirket eller beruset tilstand, mot 118 året før. Også antallet alkohol- og rusrelaterte trafikkulykker med personskade har hatt en økning fra to det første halve året i 2014 til fire på samme tid i år.  Ulykker med personskader viser dog en tilbakegang fra 51 i fjor til 40 i år.

Politiet merker en tendens til at folk er mindre aktsomme med når de kjører.

– Det er nok endel uoppmerksomhet i bildet, spesielt med tanke på dette med påkjørsler bakfra og det å ikke overholde vikeplikten, forteller Pedersen.

– Vi må huske at når man ferdes i trafikken med et kjøretøy på mellom ett og to tonn, så må man være påpasselig med det man har ansvar for, sier han.

Stasjonssjefen er klar på at det er de gode gamle huskereglene som gjelder for å unngå vonde opplevelser i trafikken i sommer.

– Det er det vanlige med å holde fartsgrensen, ikke kombinere kjøring med rus og bruke bilbelte, men også å følge med på trafikken. For det er ikke så mange som gjør det og da må den enkelte ta et særlig ansvar, sier Pedersen.