KRS247.no

Henter værvarsel...

Får råd av ungdommen

Elevrådene på alle ungdomsskoler i Kristiansand er i dag samlet på Ernst Hotell for å diskutere satsingsområder for alle ungdomsskolene i kommunen frem mot sommeren. Til stede er også Ordfører Arvid Grundkjøn og Oppvekstdirektør Arild Rekve. 

– Det er veldig imponerende at vi klarer å samle så mange ungdommer, og det er veldig høyt nivå på det ungdommene snakker om her, sier Rekve til KRS247.

Han påpeker at selv om det er mindre kriminalitet blant unge i dag, så øker psykiske problemer blant ungdommene.

– Derfor er det så viktig at det er de unge som selv setter dagsorden og diskuterer hvilke tiltak som skal settes inn, sier Rekve.

Det skal også diskuteres praksis og bruk av orden og oppførselkarakterer.