KRS247.no

Henter værvarsel...

Får kritikk etter arbeidsulykke

Dyreparken kan vente seg gebyr for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en 22 år gammel sesongarbeider døde etter en ulykke i sommer.

De har konkludert med at en direkte årsak til ulykken skyldes propangass som har fylt brennkammeret, det doble stekekammeret og røykekammeret.

Ifølge NRK skriver Arbeidstilsynet i rapporten at de vil ta en vurdering av om brudd på kravet til skriftlig risikovurdering og brudd på kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring gir grunnlag for å ilegge Dyreparken et overtredelsesgebyr etter arbeidsmijølovens §18-10.

Per Arnstein Aamot, som er direktør i Dyreparken, sier at de er enige i hovedtrekkene i tilsynets rapport og bekrefter overfor NRK Sørlandet at de har foretatt en kritisk gjennomgang av egne rutiner og opplæring i Dyreparken.