KRS247.no

Henter værvarsel...

Får 9,4 millioner kroner til nye lærerstillinger

Kristiansand får 9,4 millioner kroner til opprettelse av nye lærerstillinger i løpet av neste skoleår. Det tilsvarer 14 nye lærerstillinger.

Kommunene med den dårligste lærerdekningen får til sammen 700 nye lærerstillinger i løpet av neste skoleår, skriver VG.

Stortingsvedtaket fra et bredt flertall på Stortinget blir nå realisert. Midlene skal videreføres i de neste statsbudsjettene, og øremerkes lærerstillinger i kommuner med store klasser på de fire laveste årstrinnene.

Resultatet er at det bevilges 480 millioner kroner til flere lærere til de 100 kommunene som i dag har lavest lærertetthet. Landsgjennomsnittet for den beregnede gruppestørrelsen i perioden er 15,94 elever pr. lærer, og 100 kommuner ligger over dette snittet.

Også Søgne kommune får nye lærerstillinger. 1,2 millioner kroner tilsvarer to nye stillinger.