KRS247.no

Henter værvarsel...

Familier flytter for å unngå barnevernet

Hvert år er det flere barnefamilier som velger å flytte fra Kristiansand fordi de vil bort fra barnevernet.

-Det skjer at familier flytter i en fase når barnevernet jobber med familien, og vi ser det mest når familien er veldig uenig i beslutningen som barnevernet kommer frem til, sier Monica Brunner, leder i barnevernet i Kristiansand.

I forrige uke skrev Vennesla Tidende at flere barnefamilier «rømmer» fra barnevernet i Vennesla kommune. Det skjer altså også i Kristiansand.

– Familiene velger å flytte når de ikke ønsker at barnevernet skal få ytterligere informasjon om forholdene. I noen tilfeller frykter familien at barnevernet skal ta barnet fra familien og velger da å flytte for å kunne beholde barna, sier Brunner.

Leder i barnevernet i Kristiansand. Foto: Monica Brunner

Leder i barnevernet i Kristiansand. Foto: Monica Brunner

Når en familie flytter sender barnevernet en melding til barnevernet i den nye kommunen med informasjon om hvilke tiltak som er gjort. Barnevernet i den nye kommunen vil da i de aller fleste tilfeller fortsette arbeidet med familien.

– Det blir på samme måte som i andre tilfeller, der vi får en bekymringsmelding. Men når meldingen kommer fra barnevernet i en tidligere hjemkommune får vi i tillegg viktig informasjon slik at vi ikke må begynne helt fra start når vi vurderer tiltak, sier Monica Brunner.

Kan holde igjen barna

I barnevernloven (§ 4-8) står det at fylkesnemda kan vedta at barnet for en tid av opptil tre måneder ikke skal flyttes, men dette gjelder bare barn som allerede er plassert utenfor hjemmet med foreldrenes samtykke.

Dersom det er overveiende sannsynlig at flytting vil føre til en situasjon eller risiko for barnet kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Dette gjelder også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene.

Det kan også treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom plasseringen har vart i mer enn to år, og barnet har fått en slik tilknytning til mennesker og miljø der det er at det etter en samlet vurdering må antas at flyttingen kan føre til alvorlige problemer for barnet.

Ny ordning kan gi bedring

Fra og med 1.januar 2016 vil barnevernet i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Sogndalen slå seg sammen og bli en stor barneverntjeneste. Monica Brunner håper at dette kan gjøre at folk velger å bli boende i hjemmene sine.

– Det er kanskje vanskeligere for familier å velge å flytte når de må bosette seg langt fra stedet de i utgangspunktet bor, sier Brunner

Frem til 2003 var barnevernet i Kristiansand delt inn i fire bydeler. Da opplevde barnevernet at noen familier flyttet fra en bydel til en annen. Da det ble slått sammen til en barnevernstjeneste som gjaldt for hele Kristiansand erfarte barnevernet at det ble mindre flytting.