KRS247.no

Henter værvarsel...

Færre biler i rushtiden

I følge samferdselsstatistikken for Vest-Agder i 2014, som ble lagt frem for Areal- og transportutvalget, går det blant annet frem at rushtidsavgiften i Kristiansand har hatt en positiv effekt på folks reisevaner og holdninger.

I følge Vest-Agder fylkeskommunes nettside, viser statistikken at de har vært en nedgang i antall biler som har passert bommene i regionen i de tidsperiodene hvor det er dyrere å kjøre gjennom de. I tillegg kommer det frem at flere reiser med buss.

Samferdselstatistikken viser også en økning i antallet syklister. I 2014 er sykkelandelen på ni prosent, som betyr at Kristiansand er den byen i landet som har høyest andel.