KRS247.no

Henter værvarsel...

Aust- og Vest-Agder skal bli en region fra 1. januar 2020, og Arendal skal bli hovedsete for regionen mens Kristiansand får fylkeskommunen. Det har et flertall de to fylkenes felles forhandlingsutvalg kommet frem til.

Det kommer frem i en pressemelding i dag.

Flertallet i utvalget anbefaler at Arendal bygges opp som hovedsete for regionen, med fylkesmannsembetet og så mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal og Aust-Agder. Det regionale folkevalgte nivået, dagens fylkeskommune, legges til Kristiansand om utvalget får viljen sin.

I utvalget sitter begge fylkers ordførere, varaordførere og opposisjonsledere. Dette er noen av hovedpunktene de har kommet frem til.

Bakgrunnen er at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i april 2016 ga mandat til forhandlingsutvalget om å gjennomføre forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Utredningen som ble lagt frem i dag, skal nå på høring i begge fylker, i tillegg til at det i Aust-Agder skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse. I desember skal fylkestingene ta stilling til om de vil støtte forhandlingsresultatet som flertallet i forhandlingsutvalget står bak.

Uenighet i utvalget

To av representantene stiller seg ikke bak hovedforslaget. Fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Mørland (Ap), mener ingen av fylkenes interesser blir godt nok ivaretatt med utvalgets innstilling. Derfor bør sammenslåingen ikke bli noe av, enn så lenge.

– Dersom regionreformen på nasjonalt plan viser seg å gi store regioner i resten av landet, samt at det regionale nivået blir tilført vesentlige, nye oppgaver, bør det tas initiativ til at Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og eventuelt Vestfold setter seg sammen for å se på mulighetene for å danne en felles region, uttaler Mørland i pressemeldingen.

Opposisjonsleder i Vest-Agder, Randi Øverland (Ap), er heller ikke fornøyd med flertallets innstilling. Hun mener mange av punktene ikke er klare nok til at hun kan akseptere dem.

– Utvalget har ikke lykkes i å få til et samstemmig forslag som kan danne grunnlag for en liten, men sterk og samlet region, sier hun i pressemeldingen.