KRS247.no

Henter værvarsel...

– Et viktig tiltak å støtte

– Arbeidet som Blå Kors driver gjennom Snakk om Mobbing, SoM, er svært betydningsfullt og derfor et viktig tiltak å støtte, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingspolitiker fra Kristelig Folkeparti, og en av dem som har engasjert seg for at SoM skulle få bevilgning til driften over statsbudsjettet.

Da Blå Kors tok kontakt i fjor med tanke på å få en bevilgning til driften over statsbudsjettet for 2015, var Grøvan med på møter både i departementet og i Helsedirektoratet for å presentere tilbudet. Arbeidet endte ut med en bevilgning på halvannen million kroner.

– Dette er et viktig arbeid å støtte. Vi ser at tilbudet når ut til barn og unge som mobbes og som ikke har en plass å henvende seg. Vi ser også at omfanget er betydelig større enn antatt. Derfor er det viktig med et lavterskeltilbud som dette, fremholder Grøvan.

 

Tok ny kontakt i høst

Tidligere i høst tok Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, kontakt for å sjekke ut om det var mulig å øke bevilgningen over statsbudsjettet med ytterligere halvannen million kroner for 2016. Hensikten var å kunne øke bemanningen og åpningstidene for å gi en god kontakt og oppfølging til de mange som tok kontakt med SoM.

Grøvan innrømmer det har vært et tøft løp å få bevilgningen på plass.

– I forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre fikk vi inn en pott, og da forhandlingene var sluttført, var det kommet på plass en sum på tre millioner kroner, forklarer Grøvan.

 

– En av de store utfordringene i vår tid

Han sier videre mobbing er en av de store utfordringene i vår tid, hvor et betydelig antall unge, men også voksne, opplever å bli mobbet og kjenner på frykten for å si ifra.

– Å komme over terskelen med å si ifra, vitner om at dette er underkommunisert, sier Grøvan.

– Det å få snakke med fagfolk for dem som utsettes for mobbing, kan bety svært mye. Gjennom chattetjenesten til SoM kan de som henvender seg få hjelp og gode innspill for å gå videre der det er hjelp å få, sier han.

Grøvan streker videre under at tilbudet som SoM driver har vært dypt savnet i Norge, og han berømmer Blå Kors for kvaliteten på tilbudet.

 

Et godt liv

– Med fagpersonell på plass vil mange få hjelp i rett tid i stedet for å gå fra lege til lege, fra tilbud til tilbud. Viktigheten av å kunne få rask hjelp betyr mye for dem det gjelder, sier han.

Han sier det rystende å høre mange av de historiene som fortelles fra dem som tar kontakt med SoM, fra dem som står på terskelen til å ta sitt eget liv, til dem som via en samtale på chattetjenesten kan bli motivert til å ta nye skritt i livet.

– Sånn sett er det svært viktig å kunne hjelpe enkeltmennesker tilbake til et godt liv, sier Hans Fredrik Grøvan.