KRS247.no

Henter værvarsel...

ESA om P-hus: Kan ha brutt EØS-regler

ESA mener Kristiansand kommune kan ha gjort flere feil i anbudsprosessen for nytt parkeringsanlegg på Torvet. Det kommer frem i et foreløpig svar til partiet Rødt, som klaget inn saken til overvåkingsorganet.

Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag.

I brevet som vurderer fakta fremlagt i klagen står det at EØS-reglene for offentlige anskaffelser kan være brutt.

I følge NRK Sørlandet har ESA i en foreløpig konklusjon kommet til at anbudet kan være feil utlyst. Ifølge ESA skulle anbudet vært kodet som såkalt byggekonsesjon, i stedet ble anbudet utlyst som en tjenestekonsesjon.

Som mulige regelbrudd anfører ESA blant annet at anbudet ikke er bredt nok utlyst og at selve anbudsrunden hadde for kort varighet.

– Umiddelbart er jeg overrasket med tanke på at vi i prosessen har vært bevisste på å opptre korrekt og har innhentet ekstern, juridisk bistand. Dersom vi har brutt noen bestemmelser, så overrasker det meg, sier rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand kommune til NRK Sørlandet.

Regjeringen er blitt bedt om å uttale seg om saken innen 25. september. Deretter vil ESA foreta en mer grundig vurdering.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan. Organet skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Dette innebærer både tilsyn med hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves av nasjonale og lokale myndigheter. ESA kan iverksette undersøkelser på eget initiativ eller på grunnlag av klage enten fra andre EØS-land, fra EU-organer eller fra bedrifter og privatpersoner.