Annonse

ESA om P-hus: Kan ha brutt EØS-regler


ESA mener Kristiansand kommune kan ha gjort flere feil i anbudsprosessen for nytt parkeringsanlegg på Torvet. Det kommer frem i et foreløpig svar til partiet Rødt, som klaget inn saken til overvåkingsorganet.

Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag.

I brevet som vurderer fakta fremlagt i klagen står det at EØS-reglene for offentlige anskaffelser kan være brutt.

I følge NRK Sørlandet har ESA i en foreløpig konklusjon kommet til at anbudet kan være feil utlyst. Ifølge ESA skulle anbudet vært kodet som såkalt byggekonsesjon, i stedet ble anbudet utlyst som en tjenestekonsesjon.

Som mulige regelbrudd anfører ESA blant annet at anbudet ikke er bredt nok utlyst og at selve anbudsrunden hadde for kort varighet.

– Umiddelbart er jeg overrasket med tanke på at vi i prosessen har vært bevisste på å opptre korrekt og har innhentet ekstern, juridisk bistand. Dersom vi har brutt noen bestemmelser, så overrasker det meg, sier rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand kommune til NRK Sørlandet.

Regjeringen er blitt bedt om å uttale seg om saken innen 25. september. Deretter vil ESA foreta en mer grundig vurdering.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan. Organet skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Dette innebærer både tilsyn med hvordan EØS-reglene gjennomføres i nasjonal rett, og hvordan de senere håndheves av nasjonale og lokale myndigheter. ESA kan iverksette undersøkelser på eget initiativ eller på grunnlag av klage enten fra andre EØS-land, fra EU-organer eller fra bedrifter og privatpersoner.

 
Annonse
Legg igjen en kommentar

Har du en mening om denne saken?

KRS247 ønsker en åpen og saklig debatt. Her kan du fritt komme med dine synspunkter, men vi krever en respektfull og saklig tone og ber om at du holder deg til sak. Trakassering, hatske utfall og trusler aksepteres ikke. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. Du må bruke ditt egentlige navn, falske profiler vil bli utestengt. Før du publiserer - tenk gjennom at mange kan se hva du skriver.

kommentarer