KRS247.no

Henter værvarsel...

ESA-krav kan ramme taxinæringen hardt

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) reagerer på tildelingen av norske drosjeløyver. ESA krever nå at konkurransen på taximarkedet må liberaliseres. Den norske stat har to måneder på seg til å etterkomme kravet om friere konkurranse før saken blir tatt til EFTA-domstolen. Agder Taxi frykter for næringens fremtid om kravene etterkommes, mens stortingskandidat for FrP Theodor Barndon Helland mener det er på tide med frislipp.

I Norge er det vanlig at myndighetene deler ut drosjeløyver etter det behovet de mener eksisterer i sitt område. Dette bryter med den frie konkurransen i det indre markedet, mener ESA. Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Transport- og Kommunikasjonskomiteen på Stortinget mener ikke det er grunn til å bli stresset på vegne av næringen på dette tidspunkt. Stortinget og departementet skal nå se nærmere på saken og ESAs vurdering – en vurdering som gjelder flere land i Europa.

Theodor Barndon Helland vil ha liberalisering av taximarkedet.

Stortingskandidat for FrP, Theodor Barndon Helland, mener tiden er inne for frislipp i drosjenæringen. Han gjentar gjerne sitt standpunkt.

– Det må åpenbart gjentas med jevne mellomrom at konkurranse fungerer stort sett bedre enn offentlige monopoler. Det kommer forbrukerne til gode, og derfor har jeg hele tiden vært krystallklar på at jeg ønsker å deregulere løyveordningen, sier Helland.

Han foreslo dette for et drøyt år siden, og da fikk han i svar at deregulering ville rasere bransjen.

Han mener dette bare går en vei – markedene kommer til å bli deregulert og delingsøkonomien er kommet for å bli. Fungerende daglig leder i Agder Taxi, Mirza Becirbegovic, mener selskapet er klar for konkurranse på like vilkår. Likevel er det noen samfunnsfunksjoner som kan stå i fare ved et fullstendig frislipp av løyver. Pasienttransport, Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) og andre ordninger kan stå i fare, mener han. Taxiselskapene er også pliktige til å kjøre 24 timer i døgnet, noe som også gjør det vanskeligere å forsvare et frislipp.

– Hvis det blir et frislipp er det ikke sikkert det vil være liv laga. Får vi for mange drosjer ute å kjøre vil det ikke være nok arbeid til at det vil være en fornuftig drift på det, forteller Becirbegovic.

Han mener det allerede er overkapasitet i Kristiansand, og i 2016 justerte man ned antallet løyver. Han får støtte fra Grøvan, som vil verne om

Hans Fredrik Grøvan. Foto: stortinget.no

løyvetildelingene slik de er i dag.

– Jeg synes det er viktig at Norge og nasjonale myndigheter i vårt land må kunne bestemme over reguleringen på drosjeområdet, sier Grøvan.

Han mener det er viktig at man opprettholder drosjenæring som en egen næring, og han frykter at en oppmyking av løyvereglene vil føre til en utvanning av næringen.

– Vi har et hensyn å ta til distriktene, pasienttransport, TT og så videre.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/309309910″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]