KRS247.no

Henter værvarsel...

Endres totalt fra torsdag

1. mars går Agder «live» med nytt politidistrikt. Det innebærer at de varslede forandringene i nærpolitireformen trer i kraft og for flere av lensmannskontorene og politistasjonene betyr det store endringer og noen innkjøringsutfordringer.

– Alle politibygg vil ikke stå klare til å ta imot kollegaer fra andre politibygg 1. mars. Det vil derfor i en overgangsfase være politibygg hvor det er ansatte som jobber, men hvor det ikke vil være åpningstider for publikum, sier visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll i en pressemelding.

Sigurd Reiersen, som sitter i prosjektgruppen og har sitt ansvarsområde innenfor Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA), opplyser at det er mange parallelle prosesser på gang og at det er en målsetting om å avvikle gamle politibygg i løpet av 2018.

– Det er mange ting som skal på plass, men vi har god kontroll og vi har en god plan for avvikling av politibygg og etablering av nye, sier Reiersen.

Den nye organisasjonsstrukturen i Agder politidistrikt innebærer at det skal være 15 lensmannskontorer og politistasjoner fordelt på 11 lensmanns- og politistasjonsdistrikter. Fire politistasjonssjefer og sju lensmenn som vil ha totalansvar innenfor forebygging, etterforskning og beredskap i hvert sitt distrikt.

For Kristiansand vil Ole Hortemo være politistasjonssjef, mens Grete Pedersen blir politikontakt, samtidig vil politistasjonene i Vågsbygd og Randesund bli avviklet som politistasjoner og stenges for publikum.

I Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt er det Per Juell Larsen som er lensmann, mens Terje Erklev er politikontakt. Lensmannskontoret vil være stedsplassert på Brennåsen i Songdalen.

For Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt er det Frode Forslund som er lensmann, mens det er Bodil Flo Gausdal som er politikontakt fra torsdag av.