KRS247.no

Henter værvarsel...

– En viktig øvelse

På mandag og tirsdag har Agder- og Oslo-politiet øvd på krise- og terrorberedskapen på tvers av nødetatene, direktoratene og departementene under øvelsen «Nordlys». Total sett har over 900 deltatt i øvelsen som har tatt åtte måneder å planlegge. På torsdag fikk også pressen kjenne på noen av realitetene rundt en potensiell krisesituasjonen.

– I dag har det vært todelt, det har vært først en øvelse i det vi kaller Pågående Livstruende Vold (PLIVO), som er nye prosedyrer som kom i 2015 etter de hendelsene som har skjedd i Europa og i Norge, for å vise den muligheten det samarbeidet mellom politi, ambulanse og brann som vi er veldig fornøyde med. Så gikk de over i en «låst» fase, hvor man da skjønte at politidistriktene ikke har den kapasiteten selv til å håndtere det, hvor man da kontaktet de nasjonale beredskapsressursen som besitter den kapasiteten, i tillegg så ser vi at vi trenger noe støtte fra Forsvaret for å komme raskt til stedet, som de leverer. Så det er en kompleksitet i det, men vi greier å levere på det innenfor de tidsrammene vi har til rådighet, forteller politiinspektør hos Politidirektoratet, Anders Løberg til KRS247.

– Hva slags øvelse er dette?
– Dette er jo en regjeringsbeslutning på kontraterrorøvelse, som vi har fått et mandat derfra, også har vi satt en prosjektorganisasjon med de forskjellige aktørene som har deltatt og det har munnet ut i gjennomføringen av dagene, forklarer inspektøren.

Han har vært prosjektleder for gjennomføring av arrangementene og situasjonen de øvde på her på Agder på mandag og tirsdag handlet om en hendelse på et skoleskip med tilknytning til IS.

– Også ble det gjennomført innenfor våre prosedyrer, så var det da å jobbe videre med nye cellestrukturer som vi har sett i Europa, som danner grunnlaget for det trusselbildet som vi har her i Norge, forteller Løberg videre.

Justisminister Per Willy Amundsen mener øvelsene denne uken har vært nyttige, men understreker også viktigheten av å prøve ut samhandlingen mellom de ulike aktørene i en slik situasjon.

– Jeg har selv vært involvert i denne øvelsen og den har jo vært ganske stor, så er det viktig at vi trekker erfaringer og læringspunkter fra det, og overordnet har dette vært en bra øvelse som gir meg trygghet på at vi har et godt nok apparat til å håndtere krise og alvorlige hendelser, sier justisministeren.

– Men hvor viktig er det å gjennomføre sånne øvelser?
– Særdeles viktig. Teori er én ting, systemer på et ark er kjekt å ha, men det er i praksis, når vi prøver systemene at vi i realiteten lærer om det fungerer. Så vi er helt avhengig av det, og dette er kritiske samfunnsfunksjoner som skal fungere i en krise, da er vi avhengig av at vi øver på det, og det har også regjeringen prioritert høyt, forteller Amundsen.