KRS247.no

Henter værvarsel...

– En ukultur i politiledelsen

Politibetjent Marthe Austgarden-Lund i Kristiansand ble for snart ett år siden skadet i en pågripelse, og har siden vært 100 prosent sykemeldt. Men hun får ingen erstatning.

Til fagbladet Politiforum fortalte hun i februar om opplevelsen, der hun hevdet at hun har ført en ensom kamp mot systemet. Hun fortalte at det heller ikke var veldig oppløftende at hun som skadet fikk beskjed om å søke permisjon fra stillingen på grunn av lang sykemelding.

Mannen som skadet politibetjenten ble frikjent for vold mot politiet.

Ukultur

I ettertid har Austgarden-Lund fått massiv støtte fra politikolleger som omtaler en ukultur blant ledelsen ved Agder Politidistrikt.

En av hennes kolleger, som ikke tør stå frem ved navn, sier at hun slet helsemessig og fikk samme behandling som Austgarden-Lund.

– Det ble ikke informert, eller det ble feilinformert, om mine rettigheter. Til slutt var det NAV som oppdaget feilene, forteller vedkommende til fagbladet.

Førstebetjent Øystein Jørgensen fikk brev fra personalseksjonen da det nærmet seg ett års sykemelding, uten noen form for personlig kontakt i forkant. Da ble han varslet om at han ville bli permittert uten lønn.

– Til overmål var brevet sendt i internpost til et lensmannskontor, i stedet for til meg direkte. For meg var dette brevet overraskende og svært upersonlig, sier Jørgensen.

Beklagelig

Politimester Kirsten Lindeberg sier hun synes det er trist og beklagelig at ansatte gir uttrykk for at de har slike opplevelser som det vises til.

– Vi har etter vår oppfatning et godt utarbeidet system for oppfølging av sykemeldte. Den ansatte følges opp av sin leder, med bistand av HMS-rådgiver og personalseksjonen.  Dersom det i oppfølgingsperioden oppstår situasjoner der den ansatte ikke opplever at de blir behandlet slik de skal, tas dette opp, slik at vi får en mulighet til å bli bedre, understreker politimesteren.