KRS247.no

Henter værvarsel...

– En grenseløs nedvurdering

Rødts bystyrerepresentant i Kristiansand, Halvor Fjermeros, mener folkets stemmer blir nedvurdert i prosessen rundt kommunereformen flere steder i landet. Han mener det kommer spesielt til syne i saken om hemmeligholdet rundt spørsmålene i den spørreundersøkelsen som nå foregår om K5.

– Det har vært en gjennomgangsmelodi her at man ikke tror folk er i stand til å sette seg inn i hva dette handler om, sier Fjermeros til KRS247.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte hemmeligholdet. Det var førsteamanuensis i journalistikk ved NLA Mediehøgskloen Gimlekollen, Terje Skjerdal, som begjærte innsyn for å se spørsmålene, men fikk følgende beskjed av rådmann Tor Sommerseth;

«Skjemaet vil være unntatt offentlighet fram til feltarbeidet i undersøkelsen er ferdigstilt. Spørreskjemaet vil deretter bli offentliggjort så snart feltarbeidet er gjennomført, innen 6. mai. Dersom hele spørreskjemaet blir offentliggjort nå, vil dette kunne ha betydning for hvordan respondentene svarer, og dermed kunne redusere kvaliteten på undersøkelsen».

Fjermeros mener dette svaret samsvarer med hans oppfatning, at folket ikke er, i følge pådriverne av kommunereformen, i stand til å forstå argumenter for og mot sammenslåingen.

– Det er helt i tråd med den tankegangen som tilsier at folk ikke er i stand til å forstå argumenter for og mot, akkurat som den redselen for å sette i gang med folkeavstemninger. Fordi man da er redd for at det skal komme motaksjoner og altfor enkle svar på vanskelige ting. Det er på samme måte her. Man skal spørre om fordeler og ulemper med større og mindre kommuner, og man vil at dette skal foregå i det lukkede rom, sier Fjermeros.

– Det hersker en hemmeligholdspsykose over hele landet når det gjelder disse kommunesammenslåingene. Forhandlinger foregår bak lukkede dører, og folk får ikke vite hva som foregår. Dette får jeg meldinger om fra overalt, og det er jo nettopp i en slik sammenheng det bør være mest mulig åpenhet, sier ekspert på offentlighetsloven og mangeårig fagarbeider ved Institutt for Journalistikk, Gunnar Bodahl Johansen, til Fædrelandsvennen.

Han finner ingen grunn til at spørsmålene skal være hemmelige utfra offentlighetslovverket. Ordfører Harald Furre (H) er ikke enig i kritikken fra verken Bodahl Johansen eller Fjermeros.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). | Foto: Pål Lomeland

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). | Foto: Pål Lomeland

– Dette har vært en særdeles åpen prosess. Det har ikke vært noe som helst skjult. Det har vært helt forbilledlig når det gjelder åpenhet. Så er det jo noen som er intenst mot endringer, som for eksempel Rødt, og da bruker de krampaktige argumenter for å argumentere for sitt syn. Det å påstå at det har vært noen hemmelighetspsykose rundt dette er komplett feil og det er selvfølgelig uheldig at media refererer, på generelt grunnlag, en ressursperson i mediemiljøet som åpenbart ikke har satt seg inn i hvordan prosessen har skjedd i og rundt Kristiansand.

– Har Kristiansand kommune vært med på å formulere spørsmålene i undersøkelsen?

– Det har vært en arbeidsgruppe med Opinion som er sterkt inne, sammen med Knutepunkt Sørlandet og ordførerene som jobber i denne prosessen som har utformet dette. Primært er det gjort av folk som har et faglig gunnlag innenfor spørreundersøkelser.

– Hvor trygg er du på at undersøkelsen får frem det folket egentlig mener?

– Dette er et nøytralt spørsmålsbatteri og det er Opinion, som er en helprofesjonell leverandør av slike undersøkelser, som gjennomfører dette. Det er de som er veldig tydelige på at de mener at undersøkelsens verdi blir redusert hvis spørsmålene blir offentliggjort på forhånd. Det er en vesentlig årsak til at offentlighet rundt dette blir utsatt inntil selve ringeundersøkelsen er fullført, sier ordføreren.

Fjermeros mener på sin side at hemmeligholdet undersøkelsen er problematisk.

– Det er en grenseløs nedvurdering av hva folk er i stand til å forstå av slike viktige prosesser. I stedet for å si at dette er vanskelig i utgangspunktet og derfor kan ikke folk ta stilling til det, så må man heller legge til rette for at folk kan ta stilling til det. Dette er jo administrative og politiske grep som vil få virkning for 50, 75 og 100 år framover for oss, sier Fjermeros.

Rødts bystyrerepresentant mener statsråd Jan Tore Sanner har vært tydelig på at det skal gjennomføres innbyggerundersøkelser, og ikke folkeavstemninger, i kommunene i denne saken. Kristiansand kommune må likevel gjennomføre folkeavstemning i denne saken, mener Fjermeros.

– Det er en del av det som jeg har påpekt i bystyret. Det er en kommunesammenslåings-eufori, en overbegeistring for denne ideen som gjør at det nesten ikke finnes motforestillinger. Rødt har foreslått i bystyret, flere ganger, at det må foretas en folkeavstemning i Kristiansand, sier bystyrerepresentanten.

Han tror ikke det blir et stort flertall mot sammenslåing i Kristiansand, fordi det er de mindre kommunene som vil merke mest til reformen.

Hør intervjuer med Fjermeros og Furre her.

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/259687220″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]

[soundcloud url=»https://api.soundcloud.com/tracks/259688533″ params=»color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false» width=»100%» height=»166″ iframe=»true» /]