KRS247.no

Henter værvarsel...

Én dag for sein? Gebyr på 250,-

Fristen for å betale årsavgiften for 2015 er 20. mars – altså førstkommende fredag. Offentlig sektor har ingen slingringsmonn når det gjelder betalingsfrister og purregebyr, og gebyrene er høye.

Hvis det er smalhans, så lønner det seg å betale regninger til stat og kommune først.

Dette er årsavgiften

Årsavgiften differensieres etter type. Blant annet har dieseldrevne biler uten partikkelfilter noe høyere årsavgift enn andre personbiler. Her er likevel en oversikt.

Kjøretøy Årsavgift i kroner
Bil under 7 500 kilo (diesel, bensin) 3 060
Bil under 7 500 kilo, diesel uten fabrikkmontert partikkelfilter 3 565
Motorsykkel 1 875
Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere. 435

Kilde: Toll- og avgiftsdirektoratet og Smarte Penger

Kluss med bilsalg

Har du solgt bilen etter nyttår, må du passe på. Det er den som stod registrert som kjøretøyets eier per 1. januar som skal få tilsendt krav om innbetaling av avgiften. Dersom du har solgt bilen siden den gang, må du passe på at den nye eieren betaler årsavgiften. Hvis avgiften ikke blir betalt av ny eier, risikerer du nemlig tvangsinnfordring fra Tollvesenet. Hvis du kjøper bil etter 1.juli skal du bare betale halv årsavgift. Det samme gjelder hvis du setter skilter på en tidligere avskiltet bil.

I 2015 må du betale 3.060 kroner i årsavgift for en vanlig personbil (under 7.500 kilo).

Du kan avskiltes

Dersom du betaler årsavgiften for sent – altså etter 20.mars – må du betale et gebyr på 250 kroner. Gebyret gjelder for både forbrenningsbiler og motorsykler. For elbiler og mopeder er gebyret 50 kroner. Husk at oblatordningen ikke finnes lenger.

Vraking og avregistrering

Hvis bilen er dypt inne i siste refreng, så haster det nå med å få den til vraking. Dersom du vraker bilen før 20. mars, slipper du nemlig å betale årsavgiften. Dersom du har planer om å vrake bilen i nær fremtid, men ikke rekker å gjøre det før den 20.mars, er det mulig å betale halv årsavgift. Men da må du vrake bilen senest 30. juni i år. Om du allerede har vraket bilen, men også har betalt årsavgiften, kan du få den refundert av Tollvesenet.

Vraking skal skje hos godkjente bilopphuggeri/vrakplasser.

Dersom du bare avregistrerer bilen i løpet av første halvår, får du dessverre ikke reduksjon i årsavgiften. For å slippe – eller få halvert – avgiften, må du vrake den. Du må avregistrere bilen før 31. desember, for å slippe årsavgiften for det påfølgende året.

Dersom du ikke mottar kravet, eller mister fakturaen, kan du finne KID-nummer og betalingsopplysninger i Tollvesenets KID-generator.

Hva om bilen er stjålet?

Hvis bilen har vært stjålet i mer enn 30 dager får du fradrag i årsavgiften. Det gis refusjon ut ifra hvor mange dager bilen har vært meldt stjålet.

Dersom et kjøretøy er registrert stjålet per 1. januar i avgiftsåret, vil det ikke bli skrevet ut årsavgift.