KRS247.no

Henter værvarsel...

Disse vil snakke med deg om mobbing

Det er bokstavelig talt personell som kan sitt fag som utgjør bemanningen i Snakk om Mobbing.

De barn og unge som tar kontakt med den nye chattetjenesten Snakk om Mobbing blir møtt av personell som har en god helsefaglig bakgrunn og utdannelse.
For å være frivillig med man ha en relevant bachelorgrad eller tilsvarende, for eksempel innen pedagogikk, helse- eller sosialfag.

– Vi oppfordrer også tredjeårsstudenter til å henvende seg. Og felles for alle som skal jobbe her, er at de må fremlegge en gyldig politiattest, sier daglig leder Andreas Eidem.

– Vi ser frem til å kunne starte opp, sier Susanne Gjestvang, en av dem som skal sitte og svare de barn og unge som tar kontakt. Selv er hun utdannet sosionom.
Marthe Scheie er utdannet psykolog. Også hun er glad for at tilbudet nå formelt er i gang.

– Det er så mange som opplever å bli mobbet. Det å få kunne være med og gjøre en innsats, er viktig, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DSC_0053

– Når Snakk om Mobbing nå er i gang, legger vi opp til å ha åpen tjeneste ettermiddag/kveld på ukedager og søndager, nesten hele året, sier Andreas Eidem. (Foto: Ivar Eidsaa Ødegård)

Bemannet etter skoletid
– Vi er bemannet fra når skolen slutter og et godt stykke utover kvelden, sier Eidem som legger til at egne anslag har antydet at Snakk om Mobbing vil få opp mot 20.000 treff i året!

– Hvordan kan tilbudet dere gir være med på å bekjempe mobbing eller være en hjelp for dem som kontakter Snakk om Mobbing?

– Det å ha noen å kunne skrive til har stor verdi i seg selv. Kan vi få mange av dem som blir mobbet til å si noe om det, kanskje for første gang, har vi kommet et godt skritt videre. Det kan ha stor verdi å få stukket hull på ballongen. I tillegg kan det der det faller naturlig være aktuelt å opplyse barn og unge om hvilke tilbud de har rundt seg, noe de kanskje ikke har vært klar over før de begynner å chatte med oss.

Vil bevisstgjøre
Samtidig benytter Eidem anledningen til å bevisstgjøre voksne som er i kontakt med barn om hva mobbing er og hvilket ansvar voksne har for å ta grep når mobbing blir oppdaget. Han er opptatt av hvordan de voksne reagerer når mobbing oppdages og noe skal gjøres for å få en slutt på det hele.

– I en mobbesak er det fort gjort å ha en tilnærming hvor man ser på dette som en konflikt hvor den som mobber og den som mobbes skal møtes til megling. Mobbing handler ikke om det. Mobbing kjennetegnes av gjentatte negative handling, og at det er ubalanse i maktforholdet mellom mobberen og den som mobbes.

– Nå er jeg i en situasjon hvor jeg kan stå på parti med den som blir utsatt for mobbing, og bevisstgjøre de som mobber om hva dette faktisk kan føre til. Det kjennes meningsfylt.

Blir handlingslammet
– Hva er det med mobbing som gjør det så vanskelig å se og så vanskelig å gripe fatt i?

– Veldig mange av dem som blir mobbet, forteller ikke andre om hva som skjer. Noen vet ikke at det som skjer er mobbing. Ofte er det nær tilknytning mellom mobbing og skamfølelse. Den som blir mobbet kan begynne å tro på det mobberne sier, for «noe må det jo være som gjør at jeg blir mobbet». Overfor en sterk part, blir man kanskje litt handlingslammet. Det er viktig å streke under at den som blir mobbet ikke er den som har ansvaret for at situasjonen er oppstått. De som blir mobbet og de som mobber, skal vite at mobbing er å anse som totalt uakseptabelt.

Tilgjengelighet

– Når man snakker om de minste som vi også ønsker å nå med vår chattetjeneste, er det kanskje ikke lett for en niåring å sette ord på at han eller hun blir mobbet. De vet bare at de ikke har det bra, at noen er ute etter å plage dem, og uten å forstå hvorfor det skal være slik. Det vi må gjøre, er å være synlige, å informere mye, om hva mobbing er, og hvordan man kan gripe tak i det på en god måte. Snakk om Mobbing er et tiltak hvor vi har som mål å redusere terskelen for å si ifra. Første steget er ikke å holde alt for seg selv, men å klare og fortelle andre hva som skjer.

– Vår fremste oppgave er å være til stede for dem som er berørt av mobbing. Vi ønsker å være tilgjengelige for dem som ønsker å prate. – I utgangspunktet kan «alle» bli mobbet, eller være med på mobbingen. Likevel er det er ingen situasjon som rettferdiggjør mobbing – uansett, sier Andreas Eidem.