KRS247.no

Henter værvarsel...

Disse får byens første hedersmedalje

Ann Kristin Olsen, Bjarne Skeie, Harald Sødal og Rolf Løvland er de fire første som mottar Kristiansands bys hedersmedalje, etter at den ble innstiftet tidligere i år. Det skriver Kristiansand kommune i en pressemelding.

I følge statuttene skal hedersmedaljen tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen skal følges av et diplom, hvor det fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Det er en medaljekomité bestående av ordfører Arvid Grundekjøn, varaordfører Jørgen Kristiansen og formannskapsmedlem, Dag Vige som har truffet beslutningen om å tildele medaljen til nevnte personer. I deres begrunnelse heter det:

Vedtekter for utdeling av Kristiansand bys hedersmedalje
Vedtatt av bystyret i Kristiansand 25. mars 2015

§ 1 Kristiansand bys hedersmedalje tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen følges av et diplom, hvorav fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

§ 2 En medaljekomité på tre medlemmer treffer avgjørelse om utdeling av medaljen. Komiteen sammensettes slik: ordfører, varaordfører og ett av formannskapets øvrige medlemmer.

§ 3 For vedtak om tildeling av medaljen kreves enstemmighet i medaljekomiteen. Komiteen bestemmer i hvilke former utdeling av medaljen skal foretas.

§ 4 Medaljens utforming skal være basert på Kristiansands byvåpen, og være festet i bånd som er basert på byens flagg.

Ann-Kristin Olsen for hennes verdifulle samfunnsengasjement. Hun har på en imponerende måte skjøttet en rekke styre- og lederverv og vært en foregangskvinne på flere områder. I 1983 ble hun landets første kvinnelige politimester, og i 1995 også første kvinnelige sysselmann på Svalbard. Hun er nå fylkesmann i Vest-Agder.

Bjarne Skeie for sin unike innsats som gründer og jobbskaper. Direkte og indirekte er han hovedpersonen bak tilblivelsen av flere tusen arbeidsplasser i Kristiansand og på Sørlandet, og har således også hovedæren for fremveksten av virksomheten i det som er blitt til NODE – klyngen av verdensledende «oil service»-bedrifter.

Harald Sødal, er som kulturpersonlighet og politiker en samfunnsbygger og ressurs i vår by, blant annet gjennom nær 50 års arbeid i bystyret, hvorav mange år som varaordfører. Sødal er et overskuddsmenneske, som gleder svært mange gjennom sitt brede engasjement i musikk- og kulturliv, og blant annet i Byselskabet. Han passer på at byens historie aldri glemmes når det skal tas stilling til dagens og fremtidens utfordringer.

Rolf Løvland har gjennom blant annet to seiere i Melodi Grand Prix, og gjennom flere verdenskjente slagere og melodier, med «You raise me up» som den aller mest kjente, skrevet seg inn i musikkhistorien. Med hele verden som arbeidsplass og publikum, søker han likevel tilbake til sin fødeby Kristiansand for inspirasjon og kontakt med sine «røtter», og bringer heder og ære over vår by.

Rolf Løvland vil motta sin medalje i forbindelse med en konsert i Kilden lørdag 29. august, mens de øvrige får sine medaljer ved en høytidelighet i rådhuset onsdag 26.august.

Den som har har vært mest ivrig i forhold til innstiftelse av hedersmedaljen er byens ordfører, Arvid Grundekjøn. Medaljen ble vedtatt innført av bystyret i mars med 34 mot 19 stemmer. Jåleri og manglende legitimitet ble brukt som argumenter fra nei-siden som bestod av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre.